Introdu cuvânt cheie

post

UPDATE -Conferinta națională a studenților, masteranzilor și doctoranzilor în drept, 3 iunie 2022

UPDATE -Conferinta națională a studenților, masteranzilor și doctoranzilor în drept, 3 iunie 2022

ONFERINȚA NAȚIONALĂ A STUDENȚILOR, MASTERANZILOR ȘI DOCTORANZILOR ÎN DREPT

SIBIU, 3 IUNIE 2022

ROLUL DREPTULUI INTERNAȚIONAL ȘI AL DREPTULUI COMPARAT ÎN CERCETAREA JURIDICĂ

 

PROGRAM CONFERINTA

Scopul organizării acestei manifestări științifice este de a crea cadrul organizatoric pentru a dezbate rezultatele cercetărilor științifice ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor în drept, de a îndemna spiritul științific la identificarea de noi soluții teoretice și practice aplicabile în diversitatea raporturilor juridice, de a promova contribuțiile valoroase.

Analiza dreptului comparat și a dreptului internațional presupun obiecte, scopuri și coordonate de manifestare încadrabile în logica diversității sociale și a pluralismului juridic. Proiecțiile teoretice și practice ale celor două ramuri de drept pot fundamenta un nucleu dur comun – ideea de universalitate prin înțelegerea diferențelor și determinarea unor standarde comune menite să rezolve situații internaționale plecând de la specificul național și vice-versa. Dreptul comparat participă la ordonarea și coerența relațiilor internaționale, supranaționale și chiar transnaționale. Efortul pentru unificarea și armonizarea dreptului european este un exemplu care evidențiază faptul că dimensiunea descriptivă, analitică și critic exploratorie a dreptului comparat asupra sistemelor de drept  este racordată inclusiv la dimensiunea normativ-practică a dreptului internațional și supranațional. Aceste dimensiuni se dovedesc complementare, întrucât sunt oferite concluzii reciproce și, după caz, repere metodologice și soluții practice. Dreptul internațional, reprezentat sub forma sa normativă per se, utilizează dreptul comparat pentru înțelegerea  conceptelor și noțiunilor juridice  ce pot dezvolta o stare de reciprocitate între subiectele implicate în raporturi juridice internaționale de cooperare.

Având în vedere aceste realități, vă invităm să explorăm balansul între forța dreptului internațional edictat – așa cum se arată – și forța argumentului analitic și critic, prin prisma utilizării instrumentelor dreptului comparat, asupra unor situații juridice ce reclamă reglementări, consolidări, revizuiri sau chiar schimbări de paradigmă în gândirea juridică creatoare a dreptului pozitiv care nu rămâne străin de propria teleologie. Vă invităm să analizăm crearea și practica dreptului în context internațional, explorând, după caz, conexiunile dintre dreptul național și dreptul internațional, între cultura națională și societatea internațională sau între sisteme juridice determinate, angrenate în raporturi internaționale.

Lucrările conferinței se vor desfășura pe secțiuni:

Conferință Secțiunea 1. Drept constituțional. Drept internațional.
Vineri, 3 iunie · 9:30 am – 1:00 pm
Informații de participare prin Google Meet
Linkul apelului video: https://meet.google.com/kjb-qbbz-rqg

Conferință Secțiunea 2. Drept european.
Vineri, 3 iunie · 9:30  – 11:30 am
Informații de participare prin Google Meet
Linkul apelului video: https://meet.google.com/uxo-xxss-jat

Conferință Secțiunea 3. Drept penal. Drept procesual penal.
Vineri, 3 iunie · 10:00 am – 3:00 pm
Informații de participare prin Google Meet
Linkul apelului video: https://meet.google.com/dax-rkhn-hmi

Conferință Secțiunea 4. Drept public. Științe administrative.
Vineri, 3 iunie · 9:30  – 11:30 am
Informații de participare prin Google Meet
Linkul apelului video: https://meet.google.com/vub-bfnh-fqw

Conferință Secțiunea 5. Drept civil. Drept procesual civil.
Vineri, 3 iunie · 9:30 am – 3:00 pm
Informații de participare prin Google Meet
Linkul apelului video: https://meet.google.com/edm-ocdy-xaf

Conferință Secțiunea 6. Drept comercial. Dreptul muncii.
Vineri, 3 iunie · 10:00 am – 12:00 pm
Informații de participare prin Google Meet
Linkul apelului video: https://meet.google.com/bym-xmoe-fgk