Introdu cuvânt cheie

post

Cazare ULBS – Depunerea cererilor de redistribuire

Cazare ULBS – Depunerea cererilor de redistribuire

Depunerea cererilor de redistribuire
se face în perioada 26.09. 2020- 27.09.2020, ora 15.00

Studenții care au primit un loc de cazare în cămin, altul decât cel solicitat la prima opțiune și studenții care nu au primit un loc de cazare în căminele studențești, conform listelor afișate pe site -ul universității, vor depune cererile de redistribuire  la adresa:
https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2
 
În data de 28.09.2020 se afișează  lista cu  studenții care au primit cazare la redistribuire  la adresa:
http://dga.ulbsibiu.ro/anunțuri/ și pe pagina fiecărei facultăți
Cazarea studenților ULBS  în urma redistribuirii  din data de 28.09.2020
 
Lista cu studenții care au primit un loc în cămin la redistribuire se va afișa în data  28.09.2020 pe site-ul  http://dga.ulbsibiu.ro/știri /  și pe pagina fiecărei facultăți.
Studenții care au primit un loc la redistribuire trebuie să se prezinte în data de 28.09.2020 la căminele în care au primit repartiție până la ora 20:00, după următoarea procedură:
 

Studenții care AU primit repartiție de la facultate și au încheiat contract:

  1. Rezilierea contractului la cămin (prezintă chitanța care dovedește achitarea tarifului);
  2. Încheierea noului contract la căminul la care au primit loc în urma redistribuirii, achitarea diferenței de tarif;
  3. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

Studenții care NU au primit repartiție în cămin din partea facultății:

    1.  Prezentarea la căminul în care au fost repartizați pentru încheierea contractului de cazare;
    2. Încheierea contractului și achitarea tarifului de cazare;
    3. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

Vă rugăm să respectați pașii indicați.