Introdu cuvânt cheie

Selecție studenți ERASMUS+ UE

Selecție studenți ERASMUS+ UE

Granturi Erasmus+ pentru mobilități de studiu UE- studenți – aferente anului academic 2024-2025

 

Programul ERASMUS+, finanțat de către Comunitatea Europeană, oferă studenților Facultății de Drept a Universității “Lucian Blaga” din Sibiu oportunitatea de a urma un program de studiu la o universitate parteneră dintr-o țară membră a UE, în baza unor acorduri de cooperare bilaterale încheiate între facultățile  ULBS și universități partenere.

Cine poate participa la selecția pentru mobilități Erasmus+ ?

Pot participa toți studenții Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, înregistrați într-o formă de învățământ superior cu studii care să conducă la obținerea unei diplome universitare sau a altui tip de certificare la nivel terțiar (inclusiv nivelul de doctorat), cu condiția să fi acumulat toate punctele de credit aferente activităților din planul de învățământ pentru semestrele anterioare efectuării mobilității în momentul selecției.

Se pot înscrie la selecțiile pentru mobilități toți studenții ULBS din anii I-II-III (IV, V, VI) licență, I-II master, I-II-III(-IV) doctorat[1] numai dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate și cu condiția ca durata totală a stagiilor să nu depășească 12 luni/ciclu de studiu (sau 24 luni în cazul studenților înmatriculați la programe cu ciclu integrat în cadrul Facultății de Medicină).

Candidații declarați admiși în anul I la ciclurile de studii licență, master și doctorat pot participa la sesiunile de selecții organizate pentru obținerea unei mobilități Erasmus+ și pot fi selectați doar pentru mobilități Erasmus+ care vor începe după data înmatriculării lor la facultate.

Studenții înmatriculați în an terminal pe durata mobilității pot beneficia de perioade de studiu de un an universitar. Prezentarea la examenul de licență la finalizarea mobilității este condiționată de echivalarea rezultatelor academice și/sau profesionale obținute la instituția parteneră până la încheierea perioadei normale a sesiunii de reexaminare aferente anului terminal de studii; în caz contrar, se pot prezenta în alte sesiuni ale examenului de licență.

Nominalizarea către o anumită universitate nu garantează automat și obținerea invitației. În asemenea situații, participanții la mobilitate sunt contactați și ghidați de SE+ în vederea găsirii unei alternative.

Calendarul procesului de selecție este următorul:

 • 20 martie 2024,  ora 12:00, sala 101  (Facultatea de Drept) – eveniment de prezentare a programului Erasmus+ 

Dosarul trebuie trimis și  pe adresa de email : drept@ulbsibiu.ro

 • 02 aprilie  2024, ora 13:00– susținerea interviului de selecție online.
 • 03 aprilie 2024 – afișarea rezultatelor selecției
 • 04 aprilie 2024 – depunerea contestațiilor la adresa de email drept@ulbsibiu.ro
 • 05 aprilie 2024 – afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor

Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă:

 • Formular de eligibilitate și înscriere, cu precizarea opțiunilor ( Anexa 2 –descarca aici     )
 • Scrisoare de intenție (redactată în limba engleză sau în limba străină în care se vor efectua studiile la prima opțiune exprimată);
 • Copie carte de identitate;
 • Adeverință de student;
 • CV Europass (tehnoredactat în limba engleză sau în limba străină în care se vor efectua studiile la prima opțiune exprimată);
 • Documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, situație școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, iar pentru studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • Document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate cu nivel minim B1, sau aceia care urmează programe de studii predate în limbi străine.
 • Alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată:
  – Certificate lingvistice (fotocopii);
  – Atestate profesionale (fotocopii);
  – Diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practici, participări la proiecte extracurriculare etc. (fotocopii);
 • În cadrul unui ciclu de studiu (licenţă, master şi doctorat), studenţii pot beneficia de mai multe mobilităţi de studiu şi practică, a căror durată cumulată să nu depăşească 12 luni per ciclu de studiu.

 

Testarea Lingvistică este necesară DOAR pentru studenții care NU dețin deja un certificat de limbă de nivel minim B1 sau care nu sunt înscriși la un program de stidiu în limba engleză.

Data limită înscrieri pentru testarea lingvistică 20 martie 2024, la ora 12:00.

Înscrierile se fac la link-ul: Formular de programare pentru testarea lingvistică – Formulare Google

* Data susținerii testării lingvistice: 21 martie 2024, ora 12:00, la sediul Facultății de Litere și Arte.

În conformitate cu regulile Programului, pentru studenții care efectuează o mobilitate de studiu, granturile lunare sunt stabilite în funcție de țara de destinație și linia de finanțare:

BAREME APLICABILE PENTRU MOBILITĂȚILE ERASMUS+:

Grupul Ţară de destinaţie Nivelul național fixat al grantului (€/luna) / STUDIU
Grupul 1 de țări Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia

Țări partenere (regiunea 14): Elveția, Insulele Feroe, Marea Britanie

674 euro
Grupul 2 de țări Austria, Belgia, Cipru, Franța, Grecia, Germania, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania

Țări partenere (regiunea 5): Andora, Monaco, San Marino, Statul Cetății Vaticanului

674 euro
Grupul 3 de țări Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ungaria 606 euro

Pentru studenţii si proaspeții absolvenți cu oportunităţi reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017, Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat) care efectuează o mobilitate de studiu sau de plasament, la granturile pentru sprijinul individual se adaugă suma suplimentară („top-up”) de 250 EUR/lună.

Documente suport:

–  Formular de eligibilitate și înscriere (Anexa 2)

Locuri disponibile Facultatea de Drept

– Cerere testare lingvistică

– Erasmus+ Programme Guide (en)

– Erasmus+ Programme Guide (ro)

Aplicarea pentru acest program va avea în vedere respectarea:

– Carta studentului Erasmus+

– Regulamentului privind organizarea Mobilităților Erasmus+

[1] Locurile disponibile pentru studenții doctoranzi vor fi scoase la concurs separat, pe listele specifice și sub coordonarea Institutului de Studii Universitare de Doctorat al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (IOSUD)

Documente

Granturi Erasmus+ pentru mobilități de studiu UE- studenți – aferente anului academic 2023-2024

Programul ERASMUS+, finanțat de către Comunitatea Europeană, oferă studenților Facultății de Drept a Universității “Lucian Blaga” din Sibiu oportunitatea de a urma un program de studiu la o universitate parteneră dintr-o țară membră a UE, în baza unor acorduri de cooperare bilaterale încheiate între facultățile  ULBS și universități partenere.

Calendarul procesului de selecție este următorul:

 • 16 martie  2023, ora 11:00, sala 101  (Facultatea de Drept) – eveniment de prezentare a programului Erasmus+
 • 22-24 martie 2023 – depunerea dosarelor de candidatură, electronic, prin completarea formularului 🔗https://forms.gle/7GPkSmb96n2jE4Mq9
 • 28 martie 2023, ora 10:00– susținerea interviului de selecție online.
 • 29 martie 2023 – afișarea rezultatelor procesului de selecție
 • 30 martie 2023, orele 08:00-12:00 – depunerea contestațiilor la adresa de email drept@ulbsibiu.ro
 • 31 martie 2023 – afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor

Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă:

 • Formular de eligibilitate și înscriere  (Formular de eligibilitate și înscriere)
 • Scrisoare de intenție (tehnoredactată în limba engleză sau în limba străină în care se vor efectua studiile la prima opțiune exprimată);
 • CV Europass (tehnoredactat în limba engleză sau în limba străină în care se vor efectua studiile la prima opțiune exprimată);
 • Adeverință de student;
 • Copie carte de identitate;
 • Documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, situație școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de master se ia în calcul media generală de absolvire a programului de studii anterior încheiat.
 • Document care atestă rezultatele testului de limbă străină (probă scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test studenții care prezintă un certificat / atestat de limbă străină, emis de instituții autorizate cu nivel minim B1. (certificate internaționale / examen lingvistic la BAC)
 • Alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată:
  – Certificate lingvistice (fotocopii);
  – Atestate profesionale (fotocopii);
  – Diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practicii, participării la proiecte extracurriculare etc. (fotocopii);
  – Scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de stagiu (original).
 • În cadrul unui ciclu de studiu (licenţă, master şi doctorat), studenţii pot beneficia de mai multe mobilităţi de studiu şi practică, a căror durată cumulată să nu depăşească 12 luni per ciclu de studiu.

Testarea Lingvistică este necesară DOAR pentru studenții care NU dețin deja un certificat de limbă de nivel minim B1 sau care nu sunt înscriși la un program de stidiu în limba engleză.

 În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru candidatura la mobilitățile de studiu Erasmus+ în vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere a limbii respective. Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți  prin completarea formularului https://forms.gle/smCcHicbnBLJFz7LA. Testul va fi organizat în 14 martie  și 21 martie 2023, la Facultatea de Litere și Arte, ora 14:00.

În conformitate cu regulile Programului, pentru studenții care efectuează o mobilitate de studiu, granturile lunare sunt stabilite în funcție de țara de destinație și linia de finanțare:

BAREME APLICABILE PENTRU MOBILITĂȚILE ERASMUS+:

Grupul Ţară de destinaţie Nivelul național fixat al grantului (€/luna) / STUDIU
Grupul 1 de țări Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia

Țări partenere (regiunea 14): Elveția, Insulele Feroe, Marea Britanie

600 euro
Grupul 2 de țări Austria, Belgia, Cipru, Franța, Grecia, Germania, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania

Țări partenere (regiunea 5): Andora, Monaco, San Marino, Statul Cetății Vaticanului

600 euro
Grupul 3 de țări Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ungaria 540 euro

 

Pentru studenţii si proaspeții absolvenți cu oportunităţi reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului MEN 3392/2017, Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu statut de refugiat) care efectuează o mobilitate de studiu sau de plasament, la granturile pentru sprijinul individual se adaugă suma suplimentară („top-up”) de 250 EUR/lună.

Documente suport:

Formular de eligibilitate și înscriere
Adresa selectie SMS Erasmus
Locuri disponibile Facultatea de Drept
Cerere testare lingvistică
Erasmus+ Programme Guide (en)
Erasmus+ Programme Guide (ro)

Aplicarea pentru acest program va avea în vedere respectarea:

– Carta studentului Erasmus+
– Regulamentului privind organizarea Mobilităților Erasmus+