Introdu cuvânt cheie

post

Preselecţie HEXAGON 2021

Preselecţie HEXAGON 2021

IMPORTANT!

În atenţia studenţilor anilor III şi IV DREPT (ZI)

PRESELECŢIE HEXAGON
Constituire grup pregătire

DREPT CIVIL
(Perioada: 11.01.2021-15.01.2021)

TEMATICĂ: PRESELECTIE  PROBA DREPT CIVIL HEXAGON 2021
1. Actul juridic (fără Prescripția extinctivă).
2. Dreptul de proprietate: Coproprietatea obișnuită.
3. Posesia.
4. Contractul de vânzare.
5. Contractul de donație

Bibliografie:
– I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;
– O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil Partea generală, ed. a 2-a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2017.
– C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea noului Cod civil, ediția a 3-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017;
– V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, ediția a 3-a, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2017;
– Gh. Comăniţă, I.-I. Comăniţă, Contractele speciale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
– D. Chirică, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol.I Vânzarea si schimbul, ediția a II-a revizuită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017.

IMPORTANT!

În atenţia studenţilor anilor III şi IV DREPT (ZI)

PRESELECŢIE HEXAGON
Constituire grup pregătire

DREPT PENAL
(Perioada: 11.01.2021-15.01.2021)

TEMATICĂ: PRESELECTIE  PROBA DREPT PENAL 2021
A. Drept penal – partea generală
1. Infracțiunea. (trăsăturile şi conținutul infracțiunii): art. 15-17 Cod penal
2. Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate: art. 18-31 Cod penal
3. Formele infracțiunii după fazele de desfășurare a activității infracționale: art. 32-34 Cod penal
4. Unitatea şi pluralitatea de infracțiuni: art. 35-45 Cod penal
5. Autorul şi participanții: art. 46-52 Cod penal
6. Individualizarea judiciară. Criterii generale. Circumstanțe atenuante şi agravante. Concursul de cauze de atenuare şi de agravare: art. 74-79 Cod penal.

B. Drept penal – partea specială
1. Infracțiuni contra vieții: art. 188-192 Cod penal
2. Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății: art. 193-196 Cod penal
3. Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie: art. 199-200 Cod penal

Bibliografie

– V. Cioclei, Infracțiuni contra persoanei, în G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F. Vasile, Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2016;
– V. Cioclei, Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei şi contra patrimoniului, ediția a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2018;
– S. Bogdan, D.A. Şerban, G. Zlati, Noul Cod penal. Partea specială. Analize, explicații comentarii. Perspectiva clujeană, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
– T. Toader, M.-I. Michinici, R. Răducanu, A Crişu-Ciocîntă, S. Răduleţu, M. Dunea, Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014.

IMPORTANT!

În atenţia studenţilor anilor I, II, III şi IV DREPT (ZI)

PRESELECŢIE HEXAGON
Constituire grup pregătire

DREPT CONSTITUȚIONAL
(Perioada: 11.01.2021-15.01.2021)

TEMATICĂ: PRESELECTIE PROBA DREPT CONSTITUȚIONAL 2021
1. Principii fundamentale: principiul separației puterilor în stat, principiul loialității constituționale;
2. Teoria statului: elementele constitutive ale statului: teritoriul, populația, suveranitatea; cetățenia; organizarea administrativă a teritoriului; titularul suveranității; conținutul suveranității.
3. Puterea legislativă: Parlamentul – rolul şi structura Parlamentului; mandatul, organizarea şi funcţionarea Parlamentului: alegerea Camerelor şi durata mandatului, organizarea internă, desfășurarea lucrărilor, actele juridice; statutul parlamentarului: mandatul parlamentar şi protecția mandatului parlamentar.
4. Puterea executivă: Președintele şi Guvernul; Președintele – rolul şi atribuțiile Președintelui; mandatul prezidențial: alegerea Președintelui, validarea mandatului, durata mandatului, vacanța şi interimatul funcției, protecția mandatului prezidențial, răspunderea Președintelui, actele Președintelui; Guvernul – rolul şi atribuțiile Guvernului; formarea Guvernului; structura Guvernului şi statutul membrilor săi; atribuțiile Guvernului; funcţionarea şi actele juridice ale Guvernului.
5. PutereaAutoritatea judecătorească: instanțele judecătoreşti; Ministerul Public;, Consiliul Superior al Magistraturii.
6 .Justiția constituțională: noțiunea de justiție constituțională; Curtea Constituțională – organizare şi funcționare; atribuțiile; actele juridice; procesul constituțional. Deciziile CCR, efectele deciziilor CCR.

b. Bibliografie
– Constituția României din 1991, revizuită în 2003;
– I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Drept constituțional şi instituții politice, vol. I ediția 15, 2016 şi vol. II ediția 154, 20173, Ed. C.H. Beck, Bucureşti;
– I. Deleanu, Instituții şi proceduri constituționale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
– D.C. Dănişor, Drept constituțional şi instituții politice. Vol. I, Teoria generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
– M.N. Bălan, Drept constituțional şi instituții politice, vol I, Ed. Hamangiu, 2015;
– T. Toader, M. Safta, Constituția României, decizii CCR, hotărâri CEDO, hotărâri CJUE, legislație conexă, Ed. Hamangiu, Bucureşti, ediția a doua, 2016;
– B. Selejan-Guţan, Drept constituțional şi instituții politice, ediția a 3-a, vol. 1, 2015, vol. 2, 2016, Ed. Hamangiu, Bucureşti;
M. Criste, Dreptul constituțional – Un drept al statului, Ed. Universul Juridic, București, 2013.

IMPORTANT!!!

Studenții care doresc să participe la preselecție și la pregătire sunt rugați să trimită un email pe adresa : drept@ulbsibiu.ro, cu disciplina la care doresc să participe, în vederea invitării lor pe clasele care se vor crea în acest scop.
Data exactă a preselecției va fi stabilită de profesori și va fi comunicată pe clasele respective.