Introdu cuvânt cheie

post

Consiliere on-line studenți

Consiliere on-line studenți

În contextul pandemiei de coronavirus și a limitării liberei circulații pentru o perioadă de timp, Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră își transferă activitățile de consiliere psihologică și consiliere vocațională în mediul online.

Ne adresăm în continuare atât studenților cât și elevilor doritori să acceseze aceste servicii.

Pentru ambele tipuri de consiliere se vor respecta aceleași principii ca în consilierea face-to-face, doar că anumite metode și instrumente se vor adapta limitelor mediului de consiliere online.

Pașii care trebuie urmați pentru activitățile de consiliere psihologică și consiliere vocațională în mediul online sunt:

  1. Toți studenții și elevii care doresc să beneficieze de serviciile de consiliere vor completa un formular.
  2. Astfel, pentru
  1. Studenților/elevilor li se va confirma programarea la consiliere printr-un mail de la:
  1. Fiecare solicitant (student/elev) va primii pe adresa de mail un link pentru accesarea platformei online, de unde se va demara întregul parcurs de consiliere.
  2. Toate evaluările psihologice necesare se vor face utilizând teste online cu cod unic de aplicare.
  3. Consilierii vor arhiva documentele (fișe de lucru, rezultatele testelor etc.) folosite în cadrul consilierii online pentru fiecare student/elev, respectând confidențialitatea.