Introdu cuvânt cheie

post

PLAN DE MĂSURI pentru prevenirea și combaterea contaminării cu virusul SARS-CoV2

PLAN DE MĂSURI pentru prevenirea și combaterea contaminării cu virusul SARS-CoV2

Având în vedere măsurile reglementate prin:

  • U. nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea <LLNK 12015 0932 2o1   0 39>Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a <LLNK 12020     1 12 201   0 36>Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative,
  • G. nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor,  în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2,
  • Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  • Ordinul MMPS/MS nr. 3.577/831 din 16 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate  în muncă, pe perioada stării de alertă,
  • Ordinul MEC/MS nr. 4.259/827 din 16 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate  în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
  • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 123 alin. (2) din LEN care reglementează autonomia universitară,

Propunem următoarele măsuri pentru prevenirea și combaterea contaminării cu virusul SARS-CoV2 și pentru asigurarea desfășurării activității în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în condiții de securitate și sănătate în muncă pe perioada stării de alertă, respectiv 15 mai-13 iunie 2020: