Introdu cuvânt cheie

post

Mobilitati Erasmus+ an universitar 2020/2021

Mobilitati Erasmus+ an universitar 2020/2021

Granturile Erasmus studenti 2020/2021 din cadrul Facultatii de Drept, sunt prezentate detaliat in tabelul alaturat

Solicitantii trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

  • sa fie inmatriculati la Universitatea „Lucian Blaga”, indiferent de nivelul de studiu (licenta, masterat, doctorat);
  • sa fi absolvit cel putin un an de studiu in momentul inceperii mobilitatii (se aplica numai in cazul nivelului licenta);
  • sa fie integralisti dupa ultima sesiune de examene;
  • sa aiba rezultate academice bune – media minim 7;

Dosarele de candidatura pentru selectie trebuie sa cuprinda:

  • Formular de candidatura – secretariat;
  • CV Europass in limba straina;
  • Scrisoare de intenţie/motivație in limba straina;
  • Extras foaie matricola cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii;
  • Atestat de cunoastere a limbii straine in care studentul va urma cursurile la universitatea gazda (certificat international/examen lingvistic BAC);
  • Fotocopii ale diplomelor si atestatelor profesionale obtinute de candidat (optional);

Nota: In cazul in care candidatul nu detine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Straine al Facultatii de Litere si Arte va organiza evaluarea pentru limbile engleza, franceza si germana in vederea obtinerii certificatului care atesta nivelul de cunoastere al limbii straine respective. Inscrierile se fac pana in data de 10 martie 2020 prin email la : andreea.teodorescu@ulbsibiu.ro, andreea.teodorescu@gmail.com. Testul este organizat in data de 12.03.2020, ora 10:00, la Facultatea de Litere si Arte.

Depunerea dosarelor se face in perioada 10.03.2020 – 18.03.2020 la secretariat Drept

Interviul va avea loc in data de 19.03.2020, ora 12:00 la Facultatea de Drept, sala 101