Introdu cuvânt cheie

post

Mobilitati de studiu (tari non UE) valabile pentru anul academic 2020-2021

Mobilitati de studiu (tari non UE) valabile pentru anul academic 2020-2021

Prin prezenta vă aducem la cunoștință posibilitatea de a aplica pentru o mobilitate de studiu, plasament, predare sau formare în cadrul programului Erasmus+ PARTNER COUNTRIES (axa KA107) cu țările partenere din afara Uniunii Europene, pentru care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a primit finanțare prin contractul financiar 2018-1-RO01-KA107-047844.

Termenul limită până la care aceste mobilități se pot efectua este 31.07.2021.

 

ERASMUS STUDENTI 2020_2021 TARI NON UE