Introdu cuvânt cheie

Selecție studenți ERASMUS+ Partner Countries

Selecție studenți ERASMUS+ Partner Countries

Granturi pentru studenți Erasmus+ Partner Countries (ţările partenere, din afara Uniunii Europene) 2022-2023 – Semestrul al II-lea
Calendarul procesului de selecție este următorul:

 • 24 octombrie 2022, ora 16:00, sala 101 (Facultatea de Drept) – eveniment de prezentare a programului Erasmus+
 • 24-28 octombrie 2022 – depunerea dosarelor de candidatură la sediul Biroului Erasmus+, Bd-ul Victoriei nr. 10 (clădirea rectoratului)
 • 03 noiembrie 2022, ora 09:00 – susținerea interviului de selecție organizate la nivel centralizat la sediul Biroului Erasmus+, Bd-ul Victoriei nr. 10 (clădirea rectoratului)
 • 07 noiembrie 2022 – afișarea rezultatelor procesului de selecție pe pagina http://international.ulbsibiu.ro
 • 08 noiembrie 2022 – depunerea contestațiilor
 • 09 noiembrie 2022 – afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor în termenul legal

Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă:

 • Formular de candidatură (descarcă aici )
 • CV Europass (în limba engleză)
 • Scrisoare de intenție/motivație (în limba engleză)
 • Extras foaie matricolă cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii (pentru studenții din anul I nivel licență se va lua în considerare media de admitere)
 • Atestat de limbă străină care să certifice cunoașterea limbii în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă (certificate internaționale / examen lingvistic la BAC)
 • Documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată:
  – Certificate lingvistice (fotocopii);
  – Atestate profesionale (fotocopii);
  – Diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practicii, participării la proiecte extracurriculare etc. (fotocopii);
  – Scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de stagiu (original).

Observaţie: În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană pentru candidatura la mobilitățile de studiu Erasmus+ în vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere a limbii respective. Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți până în data de 21 octombrie 2022, prin completarea cereri . Cererea va fi trimisă prin email la adresa 📩centru.limbistraine@ulbsibiu.ro. Testul va fi organizat în 25 octombrie 2022, la Facultatea de Litere și Arte, iar detaliile privind programarea (ora și sala) vor fi transmise prin email candidaților.

Pentru obţinerea unui grant studentul să fie înmatriculat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, să fie integralist, să aibă competenţe lingvistice bune de limba străină.
Studenţii care efectuează o mobilitate de studiu, grantul de subzistenţă este de 700 euro/ lună (în cazul lunilor incomplete, cuantumul grantului se calculează prin înmulţirea numărului de zile din luna incompletă cu 1/30 din contribuţia unitară pe lună), iar grantul de transport se stabileşte în funcţie de banda de distanţă (din oraşul universităţii de origine în oraşul universităţii de destinaţie).
Documente suport:
Formular candidatură pentru mobilități de studiu Erasmus+ Partner Countries
Locuri disponibile pentru mobilități de studiu Erasmus+ Partner Countries
Cerere testare lingvistică
Erasmus+ Programme Guide (en)
Erasmus+ Programme Guide (ro)