Introdu cuvânt cheie

post

ANUNŢ IMPORTANT PRIVIND CAZAREA STUDENŢILOR ULBS

ANUNŢ IMPORTANT PRIVIND CAZAREA STUDENŢILOR ULBS

ANUNŢ IMPORTANT PRIVIND CAZAREA STUDENŢILOR ULBS
în  anul universitar  2020 – 2021

         Eliberarea contractelor de cazare şi a legitimaţiilor de cămin studenţilor ULBS care au primit repartiție pe listele finale afișate în data de 16 septembrie se va face pentru fiecare cămin în parte, pe bază de semnătură, exclusiv studenţilor solicitanţi de către ADMINISTRATORUL CĂMINULUI după următorul program:

26 septembrie între orele 900 – 1500: studenții din anul II; studenții din anul I.
27 septembrie între orele 900 – 1500: studenții din anii III, IV -VI și studenții masteranzi;

Studenții cărora li s-a repartizat un loc de cazare în căminele studențești ale ULBS conform listelor finale afișate pe site-ul universității și care nu se prezintă să – și ocupe locul până în– 27.09.2019, ora 1500, pierd dreptul de cazare.

Pentru desfăşurarea în condiţii optime a acţiunii de cazare vă solicităm să respectaţi această planificare.

COMISIA DE CAZARE PE UNIVERSITATE