Introdu cuvânt cheie

post

Repartizare studenti sali – AP – Licenta 13 iulie 2020

Repartizare studenti sali – AP – Licenta 13 iulie 2020

REPARTIZAREA STUDENTIILOR PE SALI ID – CONFORM CODULUI DISTRIBUIT

CALENDAR PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE LICENTA/ DISERTATIE

• Înscrierea pentru susţinerea examenului de licenţă/disertație (online) 22.06.2020-05.07.2020
• Afişarea listelor cu repartizarea absolvenţilor pentru susţinerea Probei I a examenului de licenţă , specializarea Drept, forma de învățământ ZI
07.07.2020
• Desfășurarea probei I a examenului de licenţă, specializarea Drept, forma de învățământ ZI 08.07.2020
• Afişarea listelor cu repartizarea absolvenţilor pentru susţinerea probei I a examenului de licenţă, specializarea Drept, forma de învățământ ID
09.07.2020
• Desfășurarea probei I a examenului de licenţă, specializarea Drept, forma de învățământ ID 10.07.2020
• Afişarea listelor cu repartizarea absolvenţilor pentru susţinerea probei I a examenului de licenţă, specializarea Administrație publică, forma de
învățământ ZI și ID 12.07.2020
• Desfășurarea probei I a examenului de licenţă, specializarea Administrație publică, forma de învățământ ZI și ID 13.07.2020
• Susţinerea examenului de disertație (toate programele de master) 15.07.2020-16.07.2020
• Susţinerea probei II a examenului de licenţă (specializarea: Drept și Administrație publică, forma de învățământ ZI si ID) 17.07.2020- 18.07.2020