Introdu cuvânt cheie

Admitere ID

ADMITERE LICENȚĂ - 2024 - ONLINE

ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

Înscrierea la concursul de admitere pentru programele de studii de licență și de masterat, la toate formele de învățământ, se face on-line prin intermediul aplicației informatice ”Admitere online ”, de către candidat, de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop, laptop, tabletă, telefon mobil cu acces la rețeaua de internet, urmând indicațiile reglementate de aplicația informatică.

Înscrierea on-line se poate face din orice locație aleasă de candidat sau din spațiile special amenajate în cadrul ULBS.

În cadrul Facultății de Drept acest spațiu destinat înscrierilor on-line se afla la parterul sediului din Calea Dumbrăvii nr. 34 Sibiu – sala 006.

ATENȚIE!!! UN CANDIDAT POATE CONFIRMA ȘI OCUPA UN SINGUR LOC BUGETAT ÎN CADRUL STUDIILOR DE LICENȚĂ/MASTER (IF), INDIFERENT DE UNIVERSITATEA LA CARE S-A ÎNSCRIS!