Introdu cuvânt cheie

ACTA Universitatis

Revista Acta Universitatis ”Lucian Blaga”seria Jurisprudentia a fost publicată pentru prima dată în anul 2001. Ea şi a făcut apariţia din iniţiativa Facultăţii de Drept din Sibiu, ca un răspuns la necesitatea de a face cunoscută instituţia noastră, continuatoare a Academiei de Drept din Sibiu (creată în anul 1844).

Deşi tânără, revista se vrea un cadru de dezbateri şi cercetări academice întreprinse de condeiele cele mai de seamă ale ştiinţei juridice româneşti. De asemenea, ea are ca obiectiv racordarea la marele circuit al ideilor şi culturii contemporane mondiale.

Concepţia revistei este inedită şi se încearcă, de la un număr la altul, îmbunătăţirea programului său. Astfel ea cuprinde părţile tradiţionale: studii de drept public şi privat, jurisprudenţă rezumată, jurisprudenţă adnotată, recenzii. De altă parte, revista aduce un suflu nou prin rubrici interesante şi mai puţin obişnuite în celelalte reviste de specialitate din ţară precum: Critică juridică, Jurisprudenţa germană, Acte juridice noi, Din istoria marilor universităţi, Simpozioane şi congrese, Acta informaţii. Aceasta din urmă are rolul de a aduce la cunoştinţa studenţilor, teoreticienilor şi practicienilor dreptului, manifestările naţionale şi internaţionale în care este implicată instituţia noastră, alte informaţii privitoare la participările profesorilor şi studenţilor facultăţii la simpozioane şi congrese ale juriştilor.

În cei câţiva ani de la apariţie, revista şi-a îmbunătăţit stilul, a cooptat autori de renume din străinătate şi din ţară, a sporit exigenţa privind studiile publicate şi a stabilit relaţii de colaborare ştiinţifică cu alte facultăţi de drept din Franţa, Elveţia şi Germania.

În viitor ea se doreşte o publicaţie de referinţă în domeniul dreptului, fiind deja apreciată de comunitatea ştiinţifică naţională; de altfel, ea apare pe lista revistelor ştiinţifice acreditate de CNCSIS în anul 2004.În perspectivă, revista îşi propune intensificarea schimburilor ştiinţifice cu alte publicaţii de specialitate străine şi includerea revistei în cataloage centralizatoare de rezumate pe domeniu.

Începând cu anul 2006, revista Acta Universitatis Lucian Blaga. Seria Jurisprudentia a fost introdusă înprestigioasa bază de date americană HeinOnline, iar materialele sunt publicate integral in limba engleză. Revista poate fi consultată în formă electronică pe pagina web a bazei internaţionale de date HeinOnline, la adresa www.heinonline.org