Introdu cuvânt cheie

post

CONFERINȚA NAȚIONALĂ “STATUTUL PERSONALULUI DIN SECTORUL PUBLIC. REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE”

CONFERINȚA NAȚIONALĂ “STATUTUL PERSONALULUI DIN SECTORUL PUBLIC. REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE”

Avem onoarea să vă invităm la
 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ “STATUTUL PERSONALULUI DIN SECTORUL PUBLIC. REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE”

NATIONAL CONFERENCE „THE STATUS OF PUBLIC SECTOR EMPLOYEES. REALITYES  AND PERSPECTIVES”

Adoptarea Codului administrativ prin care, într-o proporție semnificativă, se reglementează statutul personalului din sectorul public a constituit un eveniment legislativ care nu a rămas fără ecou în activitatea administrației publice.

Jurisdicționalizarea mai accentuată a răspunderii disciplinare, includerea procedurii de evaluare, inclusiv a criteriilor de evaluare în Codul administrativ, consacrarea unor reguli comune care gestionează personalul contractual și corpul  funcționarilor publici, problemele legate de managementul funcției publice și limitele responsabilității funcționarilor publici se constituie în tot atâtea teme de reflecție și, totodată, dificultăți în interpretarea și aplicarea normelor juridice corespunzătoare.

Apreciem că este de interes ca specialiștii cu preocupări ce vizează gestionarea resurselor umane din sectorul public să se reunească pentru a discuta aspecte teoretice și practice care vizează aceste aspecte și să formuleze soluții teoretice și propuneri de lege ferenda care să fie în asentimentul unei părți semnificative a doctrinarilor și practicienilor.

Lucrările conferinței se vor desfășura în perioada 20-21 martie 2020.

Termene limită
1 martie 2020 –   comunicarea fișei de participare
10 martie 2020 comunicarea rezumatului și a cuvintelor-cheie și plata taxei de participare
20-21 martie 2020- desfășurarea lucrărilor conferinței
15 aprilie 2020-  comunicarea lucrărilor in extenso în vederea publicării
 
Persoana de contact :
organizator
Lector univ. dr. Ana Mocanu-Suciu
email ana.suciu@ulbsibiu.ro
Tel. (40) 0753153353
Cu stimă,
Lect. univ. dr. Ana Mocanu-Suciu