Introdu cuvânt cheie


ELSA – The European Law Students’ Association

ELSA este cea mai mare organizaţie din lume a studenţilor în drept şi a tinerilor jurişti, prezentă în 43 de state europene. Este o asociaţie apolitică şi non-profit şi se bucură de sprijinul altor asociaţii internaţionale, guvernamentale și non-guvernamentale. ELSA menţine legătura şi cu organismele internaţionale, unde participă activ, dovadă fiind faptul că este membru consultativ cu statut special pe lângă UNESCO, UNCITRAL și ECOSOC, având şi reprezentanţi permanenţi la sediile ONU din New York, Geneva şi Viena.

ELSA România este singura asociaţie a studenţilor în drept şi a tinerilor jurişti care activează la nivel naţional în România. În prezent, ELSA România numără 11 Grupuri Locale, în marile centre universitare din țară.

ELSA Sibiu este unul din cele 11 Grupuri Locale, care a luat ființă în 1996 și a obținut personalitate juridică în anul 2010. De 26 de ani, ELSA Sibiu aduce sub aripile sale studenții Facultății de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, încă de când sunt boboci, pentru a-i forma și a-i învăța să facă față în viața profesională.

În cadrul acestei asociații funcționează trei arii cheie: Activități Academice, Seminare & Conferințe, Professional Development și două arii suport: Marketing și Resurse Umane. Pe lângă aceste departamente, exista trei funcții unipersonale: Președinte, Secretar General și Trezorier.

Activități Academice (AA)

Activități Academice contribuie la îmbunătățirea abilităților tinerilor juriști și viitorilor profesioniști ai dreptului prin organizarea de evenimente care facilitează aplicarea activă a cunoștințelor dobândite într-un mod practic.

Departamentul este structurat pe 3 piloni:

  • Academic Competitions: care cuprinde, dar nu se rezumă la Moot Court Competitions, ELSA Negotiation Competition, Client Interviewing Competition, Witness Interviewing Competition, Legal Debate;
  • Legal Writing: Essay Competition, Legal Research Group, Law Review;
  • Social responsibility: care cuprinde, dar nu se rezumă la ROLE Campaign, Legal Courses, Caravana Juridică, Legal Workshops, Trainings, ELSA4Schools.

Seminare și Conferințe (S&C)

Seminare & Conferințe oferă studenților și tinerilor jurișiti oportunitatea de a învăța și dezbate subiecte ce, de regulă, nu sunt incluse în programa universitară, încurajând schimbul socio-cultural prin crearea unui context de învățare dinamic.

Printre evenimentele S&C se numără:

  • Seminarul: un eveniment care se desfăşoară pe o perioadă de 2 până la 5 zile constând în mai multe prelegeri legate prin același subiect juridic și care se încheie cu o plenară în cadrul căreia sunt discutate concluziile evenimentului;
  • Conferința: un eveniment academic complex care are o contribuție științică ridicată și presupune o implicare individuală din partea participanților. Trebuie să cuprindă un program academic desfășurat pe minimum 3 și maximum 7 zile, care să e compus din prelegeri și workshop-uri, iar concluziile evenimentului să e discutate în cadrul unei plenare;
  • Vizitele de studiu: reprezintă un schimb academic, cultural şi social între grupurile ELSA. Pot organizate la nivel internaţional sau naţional.

Evenimentele S&C coordonate de ELSA International sunt: ELSA Law Schools, ELSA Webinars, ELSA Webinars Academy și ELSA Delegations.

Professional Development (PD)

Professional Development se ocupă cu dezvoltarea și îmbunătățirea aptitudinilor profesionale ale studenților la Drept și ale tinerilor juriști, precum și cu oferirea oportunităților de avansare în carieră.

Programul Postuniversitaria oferă șansa studenților de a efectua un stagiu de practică în cabinete ale profesioniștilor dreptului și în diferite instituții.

Prin intermediul ELSA Traineeships, peste 500 de studenţi şi tineri jurişti fac practică în ţările în care există ELSA. Membrii ELSA România din toate Grupurile Locale au posibilitatea de a pleca în străinătate pentru a efectua stagii de practică în instituţii cu care colaboreză ELSA din respectiva ţară, iar la rândul lor ELSAcii din alte ţări pot efectua stagii de practică în România.

Marketing (MKT)

Marketing este una dintre cele două arii de sprijin ale ELSA care se ocupă cu prelucrarea materialelor și promovarea imaginii asociației, atât pe platformele social media, cât și în format fizic.

Resurse Umane (RU)

Resurse Umane își centrează activitatea în jurul celor 3 piloni ai săi: recrutare, instruire și motivare. Acești piloni reprezintă parcursul complet al oricărui membru în ELSA, deoarece orice membru trece prin recrutări, urmând ca mai apoi să fie instruit și motivat pentru a-și realiza activitatea în asociație.

Biroul Local actual – mandatul 2022/2023

 

Nr. crt. Funcție Numele și prenumele Email
1 PREȘEDINTE Sîngeorzan Cristina president.sibiu@ro.elsa.org
2 SECRETAR GENERAL Ciuban Paul secgen.sibiu@ro.elsa.org
3 TREZORIER Cremene Denisa treasurer.sibiu@ro.elsa.org
4 VICEPREȘEDINTE ACTIVITĂȚI ACADEMICE Gherghinete Diana academicactivities.sibiu@ro.elsa.org
5 VICEPREȘEDINTE SEMINARE & CONFERINȚE Anghel Denisa seminarsconferences.sibiu@ro.elsa.org
6 VICEPREȘEDINTE PROFESSIONAL DEVELOPMENT Uleșan Paul professionaldevelopment.sibiu@ro.elsa.org
7 VICEPREȘEDINTE MARKETING Man Denisa marketing.sibiu@ro.elsa.org
8 VICEPREȘEDINTE RESURSE UMANE Cengher Rareș humanresources.sibiu@ro.elsa.org
9 DIRECTOR PUBLIC RELATIONS Pop Andreea publicrelations.sibiu@ro.elsa.org