Introdu cuvânt cheie

 ELSA-The European Law Students’ Association

ELSA este cea mai mare organizaţie din lume a studenţilor în drept şi a tinerilor jurişti, cu peste 30.000 de membrii din 37 de state europene şi 200 de universităţi (tot atâtea câte Grupuri Locale sunt). Este a asociaţie apolitică şi non-profit şi se bucură de sprijinul altor asociaţii internaţionale şi asociaţii guvernamentale. ELSA menţine legatura şi cu organismele internaţionale, unde participă activ, dovadă faptul că este membru consultativ cu statut special pe lângă UNESCO, UNCITRAL și ECOSOC, având şi reprezentanţi permanenţi la sediile ONU, din New York, Geneva şi Viena.

ELSA România este singura asociaţie a studenţilor în drept şi a tinerilor jurişti care activează la nivel naţional în România. ELSA România s-a constituit în data de 6 Decembrie 1990. În present, ELSA România numără 7 Grupuri Locale active și un Grup Local observatory, în marile centre universitare din țară.

ELSA Sibiu este unul din cele 7 Grupuri Locale active, care a luat ființă în 1996. De ani, ELSA Sibiu aduce sub aripile sale studenții Facultății de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, încă de când sunt boboci, pentru a-i forma și a-i învăța să facă față în viața profesională.

În cadrul acestei asociații funcționează trei arii de activitate: – Departamentul Activități Academice, Departamentul S.T.E.P, Departamentul Seminarii și Conferințe – și două arii de susținere: –  Departamentul Marketing & IT și Departamentul Resurse Umane. Pe lângă aceste departamente, exista trei funcții unipersonale: Trezorier, Secretar General și Președinte.

Departamentul AA-Activități Academice

Activităţile academice sunt împărţite în:

• Literatură Juridică (Legal Writing): Selected Papers on European Legislation, Concursuri de eseuri;
• Studii Externe (Studies Abroad): Study Abroad Programme, Guide to Legal Studies in Europe;
• Cercetare Juridică (Legal Research): Legal Research Group, Legal Research Programme;
• Teorie şi Practică (Bridging Theory and Practice): Moot Court Competition, Legal Debates, Lawyers at Work;
• Explorări Juridice (Legal Explorations): Lectures&Panel Discussions

Departamentul S.T.E.P-Student Trainee Exchange Programme

Departamentul STEP oferă posibilitatea studenților la drept să participe la stagii de practică încă din primii ani de facultate, la nivel local – prin Programul POSTUNIVERSITARIA (care se adresează tuturor studenților la Drept, indiferent dacă sunt membri sau nu) , național -prin Programul S.I.S. (Schimb Intern de Studenti), cât și international – prin Programul STEP – unde angajatorul fie remunerează angajatul, fie îi asigură cazare și masă pentru toată perioada pe care acesta o petrece în străinătate (prin intermediul ELSA Online, unde se găsesc atât formularul aplicantului, cât și condițiile angajatorului). Ultimele două proiecte sunt deschise doar studenților membri ELSA.

Departamentul S&C –Seminarii și Conferințe

Prin acest departament studentul are posibilitatea să își dezvolte cunoștințele pe o anumită temă, să fie parte active în desfășurarea unor programe de o anvergură mare, în care sunt implicate atât studenți , cât și cadre universitare și personalități din lumea juridică.

Programul include:
• Seminarii – sunt evenimente scurte, de una până la trei zile, în cadrul cărora studenţii au posibilitatea să îşi dezvolte şi să aprofundeze cunoştinţele referitoare la teme juridice de actualitate.
• Conferinţe – se desfăşoară pe o perioadă de până la şapte zile, abordează teme de mai mare amploare şi constau atât în prelegeri susţinute în plenară, cat şi în ateliere de lucru. ELSA Internaţional organizează anual aproximativ 50 de seminarii şi conferinţe internaţionale.
• Şcoli de Drept – au o durată de până la 14 zile, pot avea participare naţională sau internaţională şi au în program cursuri şi ateliere de lucru.
• Vizite de Studiu – oferă posibilitatea studenţilor de a cunoaşte grupuri ELSA din ţară şi din Europa. Acestea întotdeauna includ vizite instituţionale, familiarizând astfel membrii ELSA cu diferitele sisteme juridice, sociale şi educaţionale.

Departamentul Marketing & IT – MKT&IT

MKT&IT este departamentul care se ocupă de tot ceea ce înseamnă imaginea ELSA, comunicând în mod indirect cu studentul prin intermediul formei scrise a transmiterii mesajului. Prin afișe, fluturași, site, publicații, departamentul acesta atrage în fiecare an mai mulți studenți, sporind astfel numărul studenților parte în această organizație mondială.

Resurse Umane –RU

Acest department are un rol foarte important în recrutarea membrilor și motivarea acestora prin SLMI – seminarii locale de motivare și instruire și traininguri pe diferite teme. De către acest eveniment este ținută o bază de date a asociației, cu privire la membri și activitatea acestora, astfel încăt să se țină o evidență strictă cu privire la formarea membrului recrutat.

Biroul Local actual- mandatul 2017-2018

 

Nr. crt.
Funcție
Numele și prenumele
1
PREȘEDINTE Posea Marian-Nicolae
2
SECRETAR GENERAL Șerban Ștefania Ruxandra
3
TREZORIER Umbrărescu Bianca
4
DIRECTOR ACTIVITĂȚI ACADEMICE Mihalache Anna
5
VICEPREȘEDINTE SEMINARE & CONFERINȚE Antonovici Anca
6
VICEPREȘEDINTE STEP Pascu Andrea
7
VICEPREȘEDINTE RESURSE UMANE Bîzdîc Alexandra