Introdu cuvânt cheie

Centrul de cercetare

Centrul de Studii, Cercetare Științifică și Cooperare Internațională în Drept și Științe Administrative

Misiunea unității de cercetare

În cadrul unității de cercetare își desfășoară activitatea cadre didactice universitare, cercetători, studenți doctoranzi și masteranzi de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu precum și cercetători asociați.

Scopul și obiectivul de activitate

Scopul unității de cercetare constă în desfășurarea de activități de cercetare fundamentală și aplicativă în domeniul stiințelor juridice și științelor administrative. Acesta urmărește studiul și aplicabilitatea instituțiilor juridice dar și identificarea de soluții pentru situații problematice apărute în practica juridică și administrativă.

În realizarea misiunii sale, Centrul își propune următoarele obiective:

  • să participe la programele de cercetare naționale și internaționale;
  • să participe, prin activitatea membrilor comunității universitare la îmbogățirea patrimoniului culturii și al cunoașterii universale;
  • să disemineze și să valorifice rezultatele cercetării științifice și să dezvolte activitatea de inventică;
  • să stimuleze finanțarea extrabugetară a activităților de cercetare științifică, de proiectare, de expertiză și consultanță;
  • să formeze tineri cercetători și să stimuleze preocupările științifice ale acestora;
  • să asigure formarea continuă a profesioniștilor din domeniul juridic și din administrația publică;
  • să asigure consultanță de specialitate în cadrul procedurilor legislative;
  • să dezvolte infrastructura de cercetare pentru a se asigura un climat corespunzător pentru această activitate.