Introdu cuvânt cheie

post

Calea justiției

Calea justiției

Calea justiției – cadrele universitare si discipolii lor vor pune în scenă un proces civil simulat. Studenții Facultății de Drept se vor constitui în două echipe a căror rol va fi susținerea și apărarea intereselor opuse a două părți litigante pe o speță pregătită în prealabil.
Link acces activitate: https://youtu.be/_dCSdXx1mig
Organizator: Facultatea de Drept
Echipă: Alexandru Suciu, Emanuel Tăvală, studenți
Public țintă: liceu, facultate, >26 ani
Tipul de activitate: Film