Introdu cuvânt cheie

Admitere masterat

AdmiterePRORAME MASTERAT 2020 - ONLINE

Înscrierea la concursul de admitere pentru programele de studii de licență și de masterat, la toate formele de învățământ, se face on-line prin intermediul aplicației informatice ”Admitere online 2020”, de către candidat, de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop, laptop, tabletă, telefon mobil cu acces la rețeaua de internet, urmând indicațiile reglementate de aplicația informatică.
Înscrierea on-line se poate face din orice locație aleasă de candidat sau din spațiile special amenajate în cadrul ULBS.
În cadrul Facultății de Drept acest spațiu destinat înscrierilor on-line se afla la parterul sediului din Calea Dumbrăvii nr. 34 Sibiu – sala 006.
ATENȚIE!!! UN CANDIDAT POATE CONFIRMA ȘI OCUPA UN SINGUR LOC BUGETAT ÎN CADRUL STUDIILOR DE LICENȚĂ/MASTER, INDIFERENT DE UNIVERSITATEA LA CARE S-A ÎNSCRIS!

Admitere SEPTEMBRIE 2019

Admitere IULIE 2019

Admitere septembrie 2018

Admitere iulie 2018

Program secretariat

LUNI- VINERI 13-15 

Persoana de contact: Mihaela LUNCA

Facultatea de Drept MASTER
SIBIU ADRESA: Calea Dumbrăvii nr. 34, jud. Sibiu, cod poştal 550324 tel. 0269 233924
CONT: RO 98 TREZ 57620F330500XXXX TREZORERIA SIBIU CUI 4480173
WEBSITE : http://masterdreptsibiu.blogspot.ro/ (Informatii actualizate)