Introdu cuvânt cheie

Doctorat

ORDINE PRIVIND ACORDAREA TITLURILOR DE DOCTOR

ADMITERE

TAXE

CONTACT

Școala doctorală de DREPT

Deşi şi-a dovedit de timpuriu valoarea, instruindu-i pe mulţi dintre cei care activează în domniul juridic şi pe unii dintre profesorii de astăzi ai facultăților cu profil juridic din ţară, Facultatea de Drept din Sibiu a primit dreptul de a conferi doctoratul în Drept abia în anul .

În prezent ciclul de studii doctorale este coordonat de către patru conducători de doctorat:

Prof.univ.dr. TEODOR BODOAȘCĂ
Prof.univ.dr. BIANCA GUȚAN
Prof.univ.dr. MANUEL GUȚAN
Prof.univ.dr. CĂLINA JUGASTRU
Conf.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI

Cursurile desfăşurate în cadrul programului de studii doctorale au fost adaptate şi integrate începând cu anul 2011 în structura Şcolii Doctorale a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, urmând ca normele metodologice şi ştiinţifice (C 1) să fie deprinse într-un curs comun alături de ceilalţi doctoranzi ai universităţii.

Informatii actualizate gasiti pe site-ul :

Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale si Postdoctorale
Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 23.62.07
Fax: +40-(269) 23.62.07
E-mail: dep.doctorate@ulbsibiu.ro
Web: http://doctorate.ulbsibiu.ro