Introdu cuvânt cheie

Evaluare cadre didactice

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI

Semestrul 1 Anul Universitar 2019-2020

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, Anexa la OMECTS nr. 3666 din 30.03.2012 și Carta ULBS, evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice este obligatorie, iar rezultatele evaluărilor sunt informaţii publice. Evaluarea activităţii didactice cuprinde în fiecare semestru al unui an universitar săptămânile 13 şi 14, aflate înaintea fiecărei sesiuni de examene. În cazul anilor terminali, perioada de evaluare aferentă semestrului II este în săptămânile 11 şi 12.

Obiectivele procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenți sunt:

La nivel instituțional:

 • utilizarea ca instrument de lucru și dovadă de respectare a cerințelor ARACIS;
 • folosirea ca instrument/criteriu utilizat pentru acordarea de compensații financiare sau non-financiare;
 • suport pentru stabilirea de direcții de perfecționare acadrelor didactice;
 • monitorizarea evoluției cadrelor didactice din punct de vedere a activităților didactice;
 • identificarea și diseminarea de bune practici;

La nivelul studenților:

 • identificarea nivelului de satisfacție al studenților cu privire la activitățile didactice;
 • îmbunătățirea prestației cadrelor didactice;
 • creșterea atractivității disciplinelor și a programelor de studii;

La nivelul cadrelor didactice:

 • identificarea potențialelor direcții de îmbunătățire pentru:
  • activitatea didactică;
  • curriculum;
  • suport curs/aplicații;
  • metode și mijloace de predare;
 • realizarea unor planuri de îmbunătățire personale;
 • înscrierea și participarea la cursuri de specializare;