Introdu cuvânt cheie

Adeste (Alumni)

Asociația ADESTE este asociația Facultății de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu înființată în anul 2007. Asociația este persoană juridică cu scop patrimonial al cărei scop îl constituie promovarea și sprijinirea învățământului juridic universitar și postuniversitar, cu obiectul de a fenera, inclusiv prin valorificarea tradiției și a potențialului uman și instituțional local și regional, o școală a cercetării științifice naționale, inter- și pluridisciplinare, în domeniul dreptului.Obiectivele Asociației ADESTE:

  • Apărarea demnității, drepturilor și intereselor membrilor săi
  • Promovarea imaginii Facultății de Drept
  • Promovarea cercetării științifice, inter și pluridisciplinare, a fenomenului juridic, în perspectivă istorică și de drept comparat.
  • Contribuția la elaborarea doctrinei juridice naționale, menite a îndruma întocmirea, modificarea și coordonarea legilor în spiritul legislației și practicii juridice europene
  • Facilitarea stabilirii unor relații și raporturi de cooperare între instituțiile de învățământ superior din Sibiu și regiune și instituții similare din străinătate
  • Promovarea și administrarea unor programe europene de finanțare și cooperare în domeniul dreptului și administrației publice

Asociația desfășoară următoarele activități:

  • Activități de informare, seminarii, conferințe, mese rotunde
  • Activități educaționale și culturale
  • Inițiază și organizează activități științifice, culturale, sportive și de altă natură.
  • Organizează întâlniri cu personalități marcante din domneiul juridic și administrativ

Membrii asociației

Membrii asociației pot fi fondatori, activi sau de onoare. Membru activ poate fi orice persoană, fizică sau juridică, care prezintă integritate profesională, o autentică reputație morală, care este interesată de realizarea scopului și a obiectivelor asociației și a contribuit activ la promovarea acestora.

Dobândirea calității de membru activ se realizează la propunerea oricărui membru fondator, prin validarea individuală de către Consiliul Director al asociației, după completarea cererii de adeziune, plata taxei de înscriere și depunerea unui CV.

Pentru contact: Conf. univ. dr. Adrian CIRCA