Introdu cuvânt cheie

post

CALENDARUL PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ/DISERTAȚIE – SESIUNEA FEBRUARIE 2021

CALENDARUL PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ/DISERTAȚIE – SESIUNEA FEBRUARIE 2021

  1. Înscrierea pentru susţinerea examenului de licenţă/disertație (online) 25.01.2021-07.02.2021
  2. Afişarea listelor cu repartizarea absolvenţilor pentru susţinerea Probei I a examenului de licenţă –  14.02.2021
  3. Desfășurarea probei I a examenului de licenţă – 15.02.2021
  4. Susţinerea examenului de disertație (toate programele de master) 19.02.2021
  5. Susţinerea probei II a examenului de licenţă ( Drept și Administrație publică, forma de învățământ ZI si ID) 19.02.2021

 

*Organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire, de licență/diplomă se face potrivit Regulamentului aplicabil pentru sesiunea iulie 2020.
**Tematica și bibliografia pentru proba scrisă sunt cele anunțate pentru sesiunea iulie 2020.

TEMATICI ȘI SUBIECTE EXAMEN LICENȚĂ