Introdu cuvânt cheie

butoane-IF
butoane-ID-IFR
butoane-MASTERAT
Pedeapsa capitală. Este utilă? Istoric, controverse, situația actuală

27-11-2020

Pedeapsa capitală. Este utilă? Istoric, controverse, situația actuală

Activitatea are ca scop informarea participanților privind istoria pedepsei capitale în lume și în România și cu privire la necesitatea ...

Pe urmele infractorilor

27-11-2020

Pe urmele infractorilor

Laboratorul crimilanistic pe înțelesul tuturor sau expunerea procedeelor de tactică și tehnică criminalistică. Specialiștii vor face ...

Oameni și timpuri

27-11-2020

Oameni și timpuri

Facultatea de Drept și perspectiva funcției publice – repere peste timp – oameni, fapte, personalități. O expoziție cu ...

Adevărul și numai adevărul!

27-11-2020

Adevărul și numai adevărul!

Activitatea propusă urmărește să prezinte desfășurarea unui proces penal în fața instanței de judecată. Astfel, persoanele interesate ...

butoan-ums

Sistemul pentru evidența școlarizării. Catalog note. Situație financiară

butoane-an-univ

Structura anului universitar 2019-2020

butoane-taxe

Cuantum taxe școlarizare, administrative și cazare. Modalități de plată

butoane-campus

Cazare, cămine, cantină, cafetării

Studiile de drept au o tradiție îndelungată în Sibiu. Anul 1844 a fost anul în care s-a înființat Academia de Drept cu predare în limba germană. Numele unor personalităţi remarcabile se leagă de această scoală de drept: Simion Bărnuţiu, reprezentant de seamă al dreptului în Romania, Ilie Măcelariu, participant de marcă la mişcarea politică din Transilvania, Dionisie Pop Marţian, fondatorul studiului ştiinţelor statistice în România , Aron Desuşianu, poet şi critic literar.

În timpul celui de-al doilea război mondial, ani întunecaţi din istoria României, Sibiul a găzduit Universitatea din Cluj şi implicit Facultatea de Drept clujeană, care fusese silită să se refugieze în această parte a ţării.

Anul 1971 a însemnat un nou început – înfiinţarea Facultaţii de Administraţie Publică – facultate care a funcţionat până în anul 1987, când a fost desfiinţată.

Mai târziu, înfiinţarea Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu şi reorganizarea studiilor de drept în 1990 au reprezentat acte de justiţie socială precum şi de reparaţie morală faţă de intelectualitatea sibiană.

Facultatea pregăteşte experţii în domeniul dreptului – judecători, procurori, notari, consilieri juridici – şi al administraţiei publice. Nivelul ridicat al procesului educaţional, studiul aprofundat al anumitor domenii legale la care se adaugă experienţa bogată a personalului didactic contribuie la integrarea absolvenţiilor în diverse ramuri ale dreptului.