Introdu cuvânt cheie

admitere-IF
admitere-ID
admitere-MASTERAT
admitere-MASTERAT
butoane-IF
butoane-ID-IFR
butoane-MASTERAT
butoane-info-covid
butoane-FD-CLUB
INTERNATIONAL WEEK 9th Edition

18-05-2023

INTERNATIONAL WEEK 9th Edition

Invitation to the 9th edition of the IWEEK         It is with great pleasure that we hereby invite you to attend the ...

Selectie specifica Univesitatea din Valencia-Spania

16-05-2023

Selectie specifica Univesitatea din Valencia-Spania

Direcția Internaționalizare: Programe, Parteneriate, Promovare, prin Biroul Erasmus+, organizează selecția specifică aferentă Anexei 10 ...

Conferinta 5 mai 2023 – Cum a fost

11-05-2023

Conferinta 5 mai 2023 – Cum a fost

CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE DREPTUL MUNCII „ION TRAIAN ȘTEFĂNESCU” Sibiu, 5 mai 2023 La sfârșitul săptămânii trecute, Facultatea de ...

Colocviului studențesc Agenda Uniunii Europene

09-05-2023

Colocviului studențesc Agenda Uniunii Europene

Studenții anului 2, program de studii Drept, organizează în data de 31 mai 2023 ora 8:00, în Aula Facultății de Drept,  o prima ediție ...

butoan-ums

Sistemul pentru evidența școlarizării. Catalog note. Situație financiară

butoane-an-univ

Structura anului universitar 2022-2023

butoane-taxe

Cuantum taxe școlarizare, administrative și cazare. Modalități de plată

butoane-campus

Cazare, cămine, cantină, cafetării

PARTENER-UJ
PARTENER-LA
PARTENER-Barou-Sibiu

Studiile de drept au o tradiție îndelungată în Sibiu. Anul 1844 a fost anul în care s-a înființat Academia de Drept cu predare în limba germană. Numele unor personalităţi remarcabile se leagă de această scoală de drept: Simion Bărnuţiu, reprezentant de seamă al dreptului în Romania, Ilie Măcelariu, participant de marcă la mişcarea politică din Transilvania, Dionisie Pop Marţian, fondatorul studiului ştiinţelor statistice în România , Aron Desuşianu, poet şi critic literar.

În timpul celui de-al doilea război mondial, ani întunecaţi din istoria României, Sibiul a găzduit Universitatea din Cluj şi implicit Facultatea de Drept clujeană, care fusese silită să se refugieze în această parte a ţării.

Anul 1971 a însemnat un nou început – înfiinţarea Facultaţii de Administraţie Publică – facultate care a funcţionat până în anul 1987, când a fost desfiinţată.

Mai târziu, înfiinţarea Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu şi reorganizarea studiilor de drept în 1990 au reprezentat acte de justiţie socială precum şi de reparaţie morală faţă de intelectualitatea sibiană.

Facultatea pregăteşte experţii în domeniul dreptului – judecători, procurori, notari, consilieri juridici – şi al administraţiei publice. Nivelul ridicat al procesului educaţional, studiul aprofundat al anumitor domenii legale la care se adaugă experienţa bogată a personalului didactic contribuie la integrarea absolvenţiilor în diverse ramuri ale dreptului.