Introdu cuvânt cheie

Blog

Invitație la voluntariat – Student4Student

Invitație la voluntariat – Student4Student

Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu, dorește să implementeze proiecte inedite, dar are nevoie de noi, studenții din toate facultățile, să ne spunem părerea, să ne implicăm activ, să venim cu idei și soluții. Astfel, echipa de conducere a U.L.B.S. lansează o invitație la voluntariat – Student4Student, iar pentru aceasta, se va realiza o bază de date […]

DAAD scoate la concurs burse în DE

DAAD scoate la concurs burse în DE

ATENTIE #BURSE/ ACHTUNG #STIPENDIEN 🤓 #DAAD scoate la concurs burse în 🇩🇪 pentru #studenți, #absolvenți, #doctoranzi, #cadre #didactice și #cercetători din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din 🇷🇴. Dacă ești interesat 🤓 de o bursă te așteptăm la una din prezentările noastre online indicate mai jos în afiș 👇 Pentru participare trebuie să vă înregistrați în prealabil la 📧 info@daad.ro menționând data și evenimentul la care doriți să participați.

Burse sociale semestrul I

Burse sociale semestrul I

Dosarul de bursă socială trebuie să cuprindă: Cerere de acordare a bursei sociale Acte doveditoare pentru stabilirea numărului membrilor de familie: copie certificat naştere solicitant; copie certificat naştere (fraţi, surori); copie acte de indentitate (părinţi); copie certificat de căsătorie (părinţi); copie după sentinţa de divorţ (dacă este cazul); copie certificat de deces (dacă este cazul); […]

Selecţie experţi în implementare în cadrul proiectului „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești”

Selecţie experţi în implementare în cadrul proiectului „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești”

Selecţie experţi în implementare în cadrul proiectului „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești” (Cod SIPOCA/MySMIS: 751/129513) Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești”.   Detalii: https://www.csm1909.ro/PageDetails.aspx?Type=Title&FolderId=8329 https://sites.google.com/csm.csm1909.ro/sipoca751/anun%C5%A3uri?authuser=0

Anunt

Anunt

Cererile de reducere a taxelor de școlarizare se pot trimite pe adresa de email a Facultății de Drept – drept@ulbsibiu.ro – până la data de 27.10.2020. Motivele pe care se pot întemeia cererile sunt cele prevăzute de art. 31 din  Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.

CONCURS – DECAN PENTRU O ZI !

CONCURS – DECAN PENTRU O ZI !

PREMIERE CONCURS Analiza SWOT declarată câștigătoare a concursului DECAN PENTRU  ZI este cea trimisă și asumată de studentul PETRARU ALEXANDRU SORIN, pe care îl așteptăm, joi, 8.10.2020 ora 9,00 – DECANAT, să facă cunoștință cu atribuțiile aferente postului de conducere a Facultății de Drept. 😊 Felicitări!

HCF 23 DIN 28.09.2020

HCF 23 DIN 28.09.2020

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 23 DIN 28.09.2020 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului. Consiliul Facultăţii emite hotărâri adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul [...]