Introdu cuvânt cheie

Blog

HCF 13 DIN 31.05.2021

HCF 13 DIN 31.05.2021

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 13 DIN 31.05.2021 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului. Consiliul Facultăţii emite hotărâri adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul [...]
Program EURO200 pentru anul 2021

Program EURO200 pentru anul 2021

Programul EURO200 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare. Termen depunere dosare:15 iunie 2021 – ET 1 DECANAT  Condițiile impuse de lege pentru accesarea acestor fonduri precum și actele necesare sunt precizate în adresa alăturată.

HCF 12 DIN 21.05.2021

HCF 12 DIN 21.05.2021

HOTARARE CONSILIU FACULTATE 12 DIN 21.05.2021 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului. Consiliul Facultăţii emite hotărâri adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul [...]
LL.M. European Business and Economic Law

LL.M. European Business and Economic Law

We are pleased to announce that the applications for the AY 2021-2022 of the new LL.M. programme ‘European Business and Economic Law’ of the Law Faculty of the Aristotle University of Thessaloniki are now open. Preliminary Academic Calendar: 1st semester: October 2021-February 2022 2nd semester: February 2022 – July 2022 Thesis: Summer Season 2022 Working […]