Introdu cuvânt cheie

post

Apel Proiecte de cooperare ESAYEP

Apel Proiecte de cooperare ESAYEP

S-a lansat Apelul pentru Proiecte de Cooperare în Învăţământul Universitar, destinate consolidării cooperării instituţionale, în cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021, finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European (SEE).

Obiectivul principal al proiectelor de cooperare în învăţământul universitar îl reprezintă modernizarea/inovarea curriculumului, schimbul de bune practici în ceea ce privesc metodele de predare şi organizarea de mobilitati de scurtă durată pentru studenţi şi cadrele didactice

Link-ul direct la Apel – http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2020/11/Apel_Coop_HE_2020_RO_revised.pdf

Candidatura completată, în limba engleză, se va completa onlineutilizând instrumentul de aplicare disponibil la adresa www.eea4edu.ro. Anexele obligatorii vor fi încărcate în platformă.

Deadline: 15 februarie 2021, ora 13:00 (ora RO).

 Aplicanţi eligibili:

 • Instituţiile de învăţământ superior din România (care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Superior, ECHE) aplică la Operatorul de program (OP) în numele unui consorţiu compus din cel puţin 2 instituţii, care include cel puţin o entitate juridică dintr-un stat donator; aplicantul câştigător va deveni coordonatorul de proiect.

Parteneri eligibili:

 • Entităţi juridice stabilite în statele donatoare (SD) şi /sau statele beneficiare (SB) Instituţiile VET din Elveţia care au un acord specific de cooperare cu Liechtenstein.
 • Companii, IMM-uri, institute de cercetare, parteneri sociali, ONG-uri, care creaza o legatura intre oferta educationala si piata muncii.

Tipuri de proiecte: 

 1. Proiecte de cooperare strategică, care urmăresc să modernizeze sau să introducă elemente inovatoare în curriculum
 2. Proiecte de cooperare de mici dimensiuni

NB: Proiectele care:

 1. a) vizează incluziunea socialăa grupurilor vulnerabile (incluzând populaţia de etnie roma),
 2. b) vizează democraţia si cetăţenia activă,
 3. c) îşi propun să realizeze o sinergie cu proiecte aprobate în cadrul Programelor: Cercetare,Dezvoltarea  afacerilor,  Inovare şi Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Energie Regenerabilă, Eficienţă Energetică sau Securitate Energetică,
 4. d) îşi propun să dezvolte practici si instrumente inovatoare de invătare/predare în era digital (ex.dezvoltarea de platforme educationale online/ metode de învăţare la distanţă destinate studenţilor şi cadrelor didactice, etc.),

vor fi încurajate prin acordarea în cadrul evaluării a unor puncte de prioritate (maxim 10 puncte acordate pentru fiecare prioritate a, b, c şi maxim 20 de puncte în cazul d).

Punctele de prioritate nu vor fi acordate decat in cazul in care proiectul a obtinut punctajul minim conform criteriilor de calitate. Pentru mai multe detalii,consultaţi Ghidul Candidaţilor 2020.

Tipuri de activităţi în proiecte:

Proiectele de cooperare, se pot adresa oricarui domeniu de studiu  pot răspunde nevoilor de modernizare sau dezvoltare a noi curriculumuri prin crearea de rezultate intelectuale, cum ar fi:

 • Curriculumuri, resurse educaţionale deschise, noi intrumente IT de predare/învăţare sau evaluare, analize, studii, noi metodologii, recomandări de politici etc.
 • Module/programe integrate sau realizate în comun pentru studenţi
 • Programe de studii sau module de formare continuă pentru profesionişti
 • Programe intensive, seminarii, workshop-uri, conferinţe, cursuri de training

NB: în cazul proiectelor cu produse intelectuale, este recomandată organizarea„evenimentelor de multiplicare” pentru diseminarea şi transferul rezultatelor proiectului.

Următoarele activităţi pot fi organizate, de asemenea, în ambele tipuri de proiecte de cooperare:

 • Mobilităţi scurte pentru persoane, daca sunt relevante pentru atingerea obiectivelor proiectului:
 • Întâlniri de management de proiect
 • Mobilităţi pe termen scurt pentru studenţi
 • Programe intensive de studiu (“Şcoli de vară”)
 • Evenimente comune de formare pe termen scurt a personalului

Durată:

Durata minima: 6   luni

Durata maxima: 2 ani

Buget total alocat: 572.027 EURO

Buget per proiect: min. 20.000 Euro – max 200.000 Euro

Tipuri de costuri eligibile:

 1. Managementul şi implementarea proiectului
 2. Transport
 3. Sprijinul individual (subsistenţa) pentru participanţii în activităţi transnaţionale
 4. Produse intelectuale
 5. Evenimente de multiplicare (numai pentru proiectele de cooperare strategică)
 6. Costuri excepţionale (costuri reale)
 7. Sprijin pentru nevoi speciale

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi Ghidul Candidatilor 2020

Website: www.eea4edu.ro