Introdu cuvânt cheie

post

Măsuri de prevenire a răspândirii COVID 19 luate de ULBS

Măsuri de prevenire a răspândirii COVID 19 luate de ULBS

Consiliul de Administrație al Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu a decis, în ședința din 11 martie, luarea unor măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul COVID 19. Astfel, în perioada 12-22 martie 2020, modalitatea de predare față în față va fi înlocuită cu predarea în regim online, prin utilizarea platformei web de tip e-learning. De asemenea, se suspendă toate activitățile derulate în cadrul universității, care implică aglomerări de persoane (conferințe, lansări de carte, spectacole, activități sportive, workshop-uri, prelegeri). Activitățile didactice care nu pot fi desfășurate online vor fi recuperate după un grafic stabilit de fiecare facultate în parte și care urmează a fi comunicat cu celeritate rectorului.

În această perioadă, căminele studențești și cantinele vor rămâne deschise, însă va fi interzis accesul persoanelor din exteriorul universității.

Totodată, se suspendă toate mobilitățile studenților și cadrelor didactice pentru perioada 12 – 22 martie 2020.

Activitățile administrative și de cercetare din cadrul universității nu se supun prevederilor prezentei hotărâri.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Nr. 09 din 11.03.2020

https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2020/HCA-nr.-09-din-11.03.2020.pdf