Introdu cuvânt cheie

Admitere licență

ADMITERE PROGRAME IF 2020 - ONLINE

Înscrierea la concursul de admitere pentru programele de studii de licență și de masterat, la toate formele de învățământ, se face on-line prin intermediul aplicației informatice ”Admitere online 2020”, de către candidat, de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop, laptop, tabletă, telefon mobil cu acces la rețeaua de internet, urmând indicațiile reglementate de aplicația informatică.
Înscrierea on-line se poate face din orice locație aleasă de candidat sau din spațiile special amenajate în cadrul ULBS.
În cadrul Facultății de Drept acest spațiu destinat înscrierilor on-line se afla la parterul sediului din Calea Dumbrăvii nr. 34 Sibiu – sala 006.
ATENȚIE!!! UN CANDIDAT POATE CONFIRMA ȘI OCUPA UN SINGUR LOC BUGETAT ÎN CADRUL STUDIILOR DE LICENȚĂ/MASTER, INDIFERENT DE UNIVERSITATEA LA CARE S-A ÎNSCRIS!

ADMITERE SEPTEMBRIE 2019

ADMITERE IULIE 2019

ADMITERE SEPTEMBRIE 2018

ADMITERE IULIE 2018

2017

Examen licenta sesiuni precedente

ADMITERE SEPTEMBRIE 2018

ADMITERE IULIE 2018

2017

Examen licenta sesiuni precedente

Vă așteptăm cu drag!

ADMITERE FACULTATEA DE DREPT SESIUNEA IULIE 2018
OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ PENTRU PROGRAMELE DE LICENŢĂ

Drept | Administrație Publică


Vor fi examinaţi doar candidaţii interesaţi de programul de licenţă DREPT, forma de învăţământ cu frecvenţă (cursuri de zi).
Testul îşi propune să evalueze capacităţile logico-lingvistice ale candidaţilor, mai precis modul în care gândesc aceştia, precum şi cunoştinţele lor de vocabular.
Testul NU necesită o pregătire prealabilă, ori parcurgerea unei tematici şi a unei bibliografii predeterminate.
NU este necesară apelarea la meditaţii.
O gândire logică solidă şi stăpânirea, la nivel mediu, a vocabularului limbii române reprezintă premise ale performanţei academice şi fundamente ale unei cariere juridice de succes.