Introdu cuvânt cheie

post

Preselecție Mobilităţi Erasmus+ pentru anul academic 2022 -2023

Preselecție Mobilităţi Erasmus+ pentru anul academic 2022 -2023

GRANTURILE ERASMUS STUDENŢI 2022/2023 din cadrul FACULTĂŢII DE DREPT, SUNT PREZENTATE DETALIAT ÎN TABELUL ALĂTURAT.

Solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 • să fie înmatriculați la Universitatea „Lucian Blaga”, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, master, doctorat);
 • să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă);
 • să fie integraliști după ultima sesiune de examene;
 • să aibă rezultate academice bune-media minim 7;

Dosarele de candidatură pentru selecţie trebuie să cuprindă:

 • Formular de candidatură – secretariat
 • CV Europass romana și limba străină
 • Scrisoare de motivaţie în limbă străină
 • Extras după situaţia şcolară a semestrului/semestrelor/anului/anilor precedenţi
 • Atestat de cunoaştere a limbii străine în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă(certificat internațional/examen lingvistic BAC)
 • Fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat (opţional)

Depunerea dosarelor se face în perioada 04.04.2022-13.04.2022 la secretariat Decanat, secretar Cristina Gancea.

Interviul va avea loc în data de 14.04.2022, ora 11.30 la Facultatea de Drept, sala    101 .

PRESELECTIE MOBILITATE ERASMUS

DETALII PROGRAM ERASMUS

Anunt Erasmus+ 2022

FORMULAR DE CANDIDATURĂ PENTRU MOBILITĂŢI DE STUDIU ERASMUS+ Anul universitar 2022/2023

LOCURI DISPONIBILE PENTRU MOBILITĂȚI DE STUDIU ERASMUS+  2022 / 2023