Introdu cuvânt cheie

post

NOTĂ INFORMATIVĂ – Sesiune examene ianuarie – februarie 2022

NOTĂ INFORMATIVĂ – Sesiune examene ianuarie – februarie 2022

În atenția studenţilor care din motive legate de situaţia pandemică actuală (infectaţi sau contacţi direcţi), nu se pot prezenta la examene în perioada sesiunii de examinare

 

Având în vedere Hotărârea CA ULBS nr. 1 din 12.01.2022 (https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2022/Anexa-1-HCA-1_12.01.2022.pdf ), vă informăm cu privire la următoarele:

  1. Studenții infectați sau contacți direcți ai unor pacienți infectați cu virusul COVID-19, care nu se pot prezenta la sesiunea de examinare desfășurată în sistem față în față în perioada 17.01.2022-06.02.2022, pot susține examenele în sesiunea specială de examene organizată în perioada 14.02-20.02.2022.

Pentru participarea la această sesiune specială, studentul trebuie să depună o cerere la secretariatul de specializare (poate fi transmisă prin email la secretariat), însoțită de documentul emis de Direcția de Sănătate Publică prin care se atestă instituirea măsurii carantinei ca urmare a infectării COVID sau a faptului că persoana este contact direct pentru perioada de examinare.

Cererea trebuie să cuprindă menționarea disciplinei pentru care se solicită organizarea examenului în sesiunea specială și se depune până în ultim zi lucrătoare dinaintea sesiunii speciale. Anexa model cerere.

  1. Studenții care nu au promovat examenele în sesiunea de examene 17.01.-06.02.2022 și care devin infectați/contacți direcți ai unor pacienți infectați cu virusului COVID-19 în perioada sesiunii de restanțe (14.02.-20.02.2022), precum și cei care nu au promovat examenele în sesiunea specială de examene prevăzută la punctul 1 (14.02.-20.02.2022), pot susține examenele restante în perioada 28.02.-06.03.2022.

Pentru participarea la această sesiune specială de restanțe, studentul trebuie să depună o cerere la secretariatul de specializare (poate fi transmisă prin email la secretariat), însoțită de documentul emis de Direcția de Sănătate Publică prin care se atestă instituirea măsurii carantinei ca urmare a infectării COVID sau a faptului că persoana este contact direct pentru perioada sesiunii de examene sau a sesiunii de restanțe, după caz.

Cererea trebuie să cuprindă menționarea disciplinei pentru care se solicită organizarea examenului în sesiunea specială și se depune până în ultim zi lucrătoare dinaintea sesiunii speciale. Anexa model cerere.

Studenții infectați / contacți direcți ai unor pacienți infectați cu virusul Covid 19 în sesiunea de examinare ianuarie-februarie 2022, care au susținut și promovat examenele în sesiunea specială de examinare organizată, în perioada 14 – 20 februarie 2022, sunt eligibili pentru a beneficia de burse.

 

DESCARCA MODEL CERERE SUSȚINERE EXAMEN SESIUNE SPECIALĂ

 

DECANAT