Introdu cuvânt cheie

post

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR INTERESAȚI DE MODULUL PSIHOPEDAGOGIC

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR INTERESAȚI DE MODULUL PSIHOPEDAGOGIC

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR INTERESAȚI DE MODULUL PSIHOPEDAGOGIC

NIVEL 1 ZI SI NIVEL 2 ZI

Anul universitar 2021-2022

             Începând cu data de 6 septembrie 2021 și până în data de 24 septembrie 2021 se reia procesul de înscriere pe platforma online. Studenții care au făcut înscrierea online trebuie să se prezinte la Secretariatul DPPD (Calea Dumbrăvii, nr 34, parter, camera 001C, în clădirea Facultății de Drept) în perioada 27 septembrie 2021 – 1 octombrie 2021, pentru confirmarea locului, cu actele necesare nivelului la care s-au înscris, pentru a încheia contractul de studii pentru anul universitar 2021-2022.

Regimul studiilor la Nivel I și II din cadrul programului de formare psihopedagogică este același cu cel pe care studentul îl are în cadrul studiilor de licență, respectiv masterat, la care este repartizat final.

Studenții care au fost admiși pe locurile cu taxă se obligă să achite sumele aferente conform cerințelor stipulate în contractul de studii încheiat cu Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu.

În anul universitar 2021 – 2022, cuantumul taxei este de 670 RON/an pentru studenții de la Nivelul I ZI, respectiv 1000 RON/an pentru studenții de la Nivelul II ZI. Suma se achită eșalonat, 40% din suma se achită la confirmarea locului obținut în urma concursului de admitere, în momentul încheierii contractului. Suma se poate achita prin ordin de plată/ virament bancar sau mandat poștal (plata se efectuează în contul IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX, cont deschis la Trezoreria Sibiu). Ordinul de plată trebuie să conţină la detalii plată următoarele date:

 • Beneficiarul ULBS
 • CIF-ul ULBS (4480173)
 • CNP-ul candidatului
 • Forma de învățământ
 • programul pentru care a fost achitată suma.

Actele necesare  sunt:

Pentru Nivelul I zi (aferent studenților înscriși în anul I, ciclul de licență)

 • Copie Carte de identitate
 • Copie Certificat de naștere
 • Copie Certificat căsătorie (doar dacă e cazul)
 • Copie ordin de plată cu 40 % din totalul sumei de 670 ron ( studentii care au fost admisi pe locurile cu taxa)

Pentru Nivelul II zi (pentru studenții înscriși în anul I la programele de master) :

 • Copie Carte de identitate
 • Copie Certificat de naștere
 • Copie Certificat căsătorie (doar dacă e cazul)
 • Copie adeverință de absolvire licență
 • Copie adeverință Nivel I (pentru cei care au absolvit ciclul de licență și Nivelul I într-o altă universitate decât ULB)
 • copie ordin de plată cu 40 % din totalul sumei de 1000 ron ( pentru studentii care au fost admisi pe locurile cu taxa)

    ATENȚIE: sunt considerați înscriși (înmatriculați) la Nivelul I sau II zi, numai studenții care au încheiat contractele de studii cu DPPD !

Pentru eventuale întrebări despre procesul de înscriere sau confirmare ne puteți contacta la nr de telefon : 0269/211.602 sau prin adresa de e-mail : dep.dppd@ulbsibiu.ro