Introdu cuvânt cheie

post

Evaluare cadre didactice de către studenți Sem. I

Evaluare cadre didactice de către studenți Sem. I

R A P O R T S I N T E T I C
privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți
Sem. I – 2020/2021

– FACULTATEA DE DREPT-

Procesul de evaluare a prestației cadrelor didactice este reglementat prin Legea Educației Naționale Nr. 1/2011, art. 303, alin. (2) astfel: „Evaluarea de către studenți a prestației cadrelor didactice este obligatorie. Rezultatele evaluărilor sunt informații publice”. De asemenea, în articolul 11 din Codul drepturilor și obligațiilor studentului, Anexa la OMECTS nr. 3.666 din 30.03.2012 este stipulat:
Alin 1. litera i): „Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a prestației cadrelor didactice și a altor aspecte educaționale și/sau organizatorice legate de programul de studii urmat potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Evaluările sunt informații publice și sunt folosite în evaluarea performanțelor respectivelor cursuri,
seminarii, stagii de practică, programe de studiu și cadre didactice”.
Alin. 2. „Universitatea va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți pe site-ul propriu, în format lizibil, în condițiile legislației în vigoare. Rezultatele vor conține centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte.”