Introdu cuvânt cheie

post

Dezbatere Dreptul Muncii 13 mai

Data de 13 mai a marcat întâlnirea studenților Facultății de Drept din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, la masa rotundă dedicată Dreptului muncii.
În centrul dezbaterilor s-au aflat raporturile de muncă în contextul actual, iar discuțiile au fost purtate asupra transparenței salariale, consecințelor juridice ale anulării deciziei nelegale de concediere a salariatului și situația reintegrării sale în muncă în lumina jurisprudenței naționale, dar mai ales influența inteligenței artificiale asupra raporturilor de muncă.
Această ultimă temă, privită ca realitate contemporană, a suscitat creativitatea studenților noștri care, plecând de la noutățile legislative în materie, s-au întrecut, asemenea inginerilor de inteligență artificială, în identificarea ariilor în care este prezentă inteligența artificială, consecințele produse la nivel micro și macro, au militat pentru avantaje și au criticat dezavantajele. De asemenea, prin prisma studiilor și statisticilor privind locurile de muncă ale viitorului, concluziile lucrărilor au reliefat aptitudinile necesare pentru adaptarea la noile cerințe evoluției tehnologice și a fost manifestată îngrijorarea în privința celor reticenți la aceste schimbări.
Le mulțumim pentru această întâlnire fructuoasă și le dorim să manifeste aceeași acribie în parcursul evoluției profesionale!
Această activitate a fost organizată și coordonată de Conf. Univ. dr. Monica GHEORGHE și Asist. univ. drd. Alexandra AVRAM.