Introdu cuvânt cheie

post

D-na conf. univ. dr. Laura-Maria Crăciunean-Tatu – membru al Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale

D-na conf. univ. dr. Laura-Maria Crăciunean-Tatu – membru al Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale

La 9 aprilie 2024, la New York, Laura-Maria Crăciunean-Tatu, conferențiar universitar dr. la Facultatea de Drept din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu a fost realeasă ca membru al Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale (CESCR), pentru un al treilea mandat, care se va desfășura în perioada 1 ianuarie 2025-31 decembrie 2028.

Laura-Maria Crăciunean-Tatu a exercitat primul mandat în cadrul CESCR în perioada 2017-2020, în prezent exercită cel de al doilea mandat (2021-2024) și deține funcția de președinte al Comitetului.

Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale este unul dintre cele nouă comitete principale ale ONU cu mandat în sfera drepturilor omului. Acesta monitorizează implementarea de către statele părţi a Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, este alcătuit din 18 experți independenți, organizați în cinci grupuri regionale, aleși pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit