Introdu cuvânt cheie

post

ACTUALIZARE : Criterii reduceri/scutiri taxe de şcolarizare în anul universitar 2022-2023. Termen 24.10.2022

ACTUALIZARE : Criterii reduceri/scutiri taxe de şcolarizare în anul universitar 2022-2023. Termen 24.10.2022

Termen 24.10.2022

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administraţie al ULBS nr. 38 din 07.10.2021, art 13, criteriile de acordare a reducerilor, respectiv scutirilor la plata taxelor de şcolarizare sunt următoarele:

https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2021/HCA_38_07.10.2021.pdf

  • Handicap sever (cu însoţitor)  scutire taxă (100%)
  • Studenţi care provin din centre de plasament (plasament familial) reducere 75%
  • Orfani de ambii părinţi reducere 50%
  • Orfani de un singur părinte reducere 35%
  • Caz social (venituri mai mici de 1000 lei/membru de familie) reducere 50 %
  • Caz social (venituri mai mari de 1000 lei/membru de familie) reducere 35 %
  • Angajaţi ai ULBS (copii ai angajaţilor ULBS) 0
  • Cazuri medicale de severitate medie 0

Cererile însoţite de documentele doveditoare aferente se depun la sediul Facultăţii de Drept până la data de 24.10.2022, camera 112, etj .1, Decanat.