Introdu cuvânt cheie

post

Conferinta națională a studenților, masteranzilor și doctoranzilor în drept, 3 iunie 2022

Conferinta națională a studenților, masteranzilor și doctoranzilor în drept, 3 iunie 2022

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A STUDENȚILOR, MASTERANZILOR ȘI DOCTORANZILOR ÎN DREPT

SIBIU, 3 IUNIE 2022

ROLUL DREPTULUI INTERNAȚIONAL ȘI AL DREPTULUI COMPARAT ÎN CERCETAREA JURIDICĂ

Scopul organizării acestei manifestări științifice este de a crea cadrul organizatoric pentru a dezbate rezultatele cercetărilor științifice ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor în drept, de a îndemna spiritul științific la identificarea de noi soluții teoretice și practice aplicabile în diversitatea raporturilor juridice, de a promova contribuțiile valoroase.

Analiza dreptului comparat și a dreptului internațional presupun obiecte, scopuri și coordonate de manifestare încadrabile în logica diversității sociale și a pluralismului juridic. Proiecțiile teoretice și practice ale celor două ramuri de drept pot fundamenta un nucleu dur comun – ideea de universalitate prin înțelegerea diferențelor și determinarea unor standarde comune menite să rezolve situații internaționale plecând de la specificul național și vice-versa. Dreptul comparat participă la ordonarea și coerența relațiilor internaționale, supranaționale și chiar transnaționale. Efortul pentru unificarea și armonizarea dreptului european este un exemplu care evidențiază faptul că dimensiunea descriptivă, analitică și critic exploratorie a dreptului comparat asupra sistemelor de drept  este racordată inclusiv la dimensiunea normativ-practică a dreptului internațional și supranațional. Aceste dimensiuni se dovedesc complementare, întrucât sunt oferite concluzii reciproce și, după caz, repere metodologice și soluții practice. Dreptul internațional, reprezentat sub forma sa normativă per se, utilizează dreptul comparat pentru înțelegerea  conceptelor și noțiunilor juridice  ce pot dezvolta o stare de reciprocitate între subiectele implicate în raporturi juridice internaționale de cooperare.

Având în vedere aceste realități, vă invităm să explorăm balansul între forța dreptului internațional edictat – așa cum se arată – și forța argumentului analitic și critic, prin prisma utilizării instrumentelor dreptului comparat, asupra unor situații juridice ce reclamă reglementări, consolidări, revizuiri sau chiar schimbări de paradigmă în gândirea juridică creatoare a dreptului pozitiv care nu rămâne străin de propria teleologie. Vă invităm să analizăm crearea și practica dreptului în context internațional, explorând, după caz, conexiunile dintre dreptul național și dreptul internațional, între cultura națională și societatea internațională sau între sisteme juridice determinate, angrenate în raporturi internaționale.

Lucrările conferinței se vor desfășura în cinci secțiuni:

 1. Drept civil și drept procesual civil – https://docs.google.com/forms/d/1PP0FrDKMh88PUu8k9trdgqZbN4NZ_rCfiEqsXIYvXto/edit
 2. Drept penal și drept procesual penal – https://docs.google.com/forms/d/1PP0FrDKMh88PUu8k9trdgqZbN4NZ_rCfiEqsXIYvXto/edit
 3. Drept public și științe administrative – https://docs.google.com/forms/d/1PP0FrDKMh88PUu8k9trdgqZbN4NZ_rCfiEqsXIYvXto/edit
 4. Dreptul comercial și dreptul muncii – https://docs.google.com/forms/d/1PP0FrDKMh88PUu8k9trdgqZbN4NZ_rCfiEqsXIYvXto/edit
 5. Drept internațional și european – https://docs.google.com/forms/d/1PP0FrDKMh88PUu8k9trdgqZbN4NZ_rCfiEqsXIYvXto/edit

Înregistrarea la conferință se face prin completarea formularului (Google Forms), până cel târziu la data de 25 mai 2022.
Fiecare participant la conferință poate prezenta spre susținere și publicare o singură lucrare. Taxa de participare de 200 lei. Taxa acoperă costurile pentru publicarea lucrării și participarea la conferința online.
Participanții vor fi înscriși la conferință doar dacă vor înregistra rezumatul lucrării lor și vor achita taxa de participare până la data de 30 mai 2022. Plata se va face prin transfer bancar în lei,  după cum urmează:
Beneficiar: Asociaţia „Adeste” Sibiu
Sediul: Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 34, jud. Sibiu
Cod de înregistrare fiscal: 23008135
Cont: RO 10 BREL 1700 3512 8RO1 1001
Libra Bank Sucursala Sibiu

Manifestarea științifică se va desfășura online, pe platforma Google Classroom – Google Meet, urmând ca detaliile tehnice să fie transmise participanților după expirarea termenului de înscriere.
Lucrările vor fi publicate în volumul conferinței. În vederea publicării, lucrările vor fi avizate de Consiliul științific al conferinței sau de conducătorul de doctorat.

Calendar eveniment:

 • 25 mai 2022 – termen înregistrare participanți;
 • 28 mai 2022 – confirmarea înscrierii în program;
 • 30 mai 2022 – achitare taxă de participare;
 • 31 mai 2022 – publicarea/comunicarea programului conferinței;
 • 3 iunie 2022 – desfășurarea conferinței online;
 • 17 iunie 2022 – transmiterea formei finale a lucrării prezentate în vederea publicării în volum.

Volumul conferinței va fi transmis participanților care susțin prezentări în cadrul evenimentului.
Adresa email contact : conferinta.drept@ulbsibiu.ro

Anunt conferinta si calendar eveniment
INVITATIE CONFERINTA 3 IUNIE 2022