Introdu cuvânt cheie

post

MOBILITĂŢI ERASMUS+ pentru anul universitar SEMESTRUL AL II-LEA 2018/2019

MOBILITĂŢI ERASMUS+ pentru anul universitar SEMESTRUL AL II-LEA 2018/2019

GRANTURILE ERASMUS STUDENŢI 2018/2019 din cadrul FACULTĂŢII DE DREPT, SUNT PREZENTATE DETALIAT ÎN TABELUL ALĂTURAT.

Solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

  • să fie înmatriculaţi la Universitatea „Lucian Blaga”, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, maşter, doctorat);
  • să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii (se aplică numai în cazul nivelului licenţă);
  • să fie integralişti după ultima sesiune de examene cu rezultate academice
  • bune;
  • să dovedească competenţe lingvistice bune
  • să nu fi beneficiat de calitatea de student ERASMUS+, cu sau fară suport financiar din partea Uniunii Europene;

Dosarele de candidatură pentru selecţie trebuie să cuprindă:

  • Formular de candidatură – secretariat CV Europass în limba română şi străină Scrisoare de intentie/ motivaţie în limba străină şi română Extras foaie matricolă cu rezultatele anterioare candidaturii (semestrelor/anului/anilor precedenţi)
  • Atestat de cunoaştere a limbii străine(certificat internaţional/examen lingvistic BAC/recomandare de la profesorul de limbă)
  • Fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat
  • (opţional)

Depunerea dosarelor se face în perioada 29.10.2018- 13.11.2018 la Secretariatul decanatului

Interviul va avea loc în data de 14.11.2018, ora 12.00 la Facultatea de Drept, sala de Consiliu (nr. 111) .

 

Mobilitatilor de predare (STA) si formare (STT) Erasmus+ Programme Countries (tari UE) valabile pentru anul academic 2018-2019

Atasat puteti gasi urmatoarele:

– adresa de selectie cu termenele de depunere a dosarelor de candidatura

– locurile disponibile pentru fiecare tip de mobilitate (predare/formare)

– documentele tip necesare realizarii dosarului de candidatura