Introdu cuvânt cheie

post

Anunț important privind cazarea studentilor ULBS in urma redistribuirii din data  de 01.10.2018

Anunț important privind cazarea studentilor ULBS in urma redistribuirii din data de 01.10.2018

Anunț important privind cazarea studentilor ULBS in urma redistribuirii din data de 01.10.2018

Lista cu studenții care au primit loc la redistribuire se va afișa în data 01.10.2018  pe site-ul http://dga.ulbsibiu.ro/documente/ și pe
pagina fiecărei facultăți.

Studenții care au primit loc la redistribuire trebuie să se prezinte în data de 01.10.2018 la căminele la care au primit repartiție până la ora
20:00, după următoarea procedură:
a. Studenții care AU primit repartiție de la facultate și au încheiat contract:
1. Rezilierea contractului la cămin (prezintă chitanța care dovedește achitarea tarifului);
2. Încheierea noului contract la căminul la care au primit loc în urma redistribuirii, achitarea diferenței de tarif;
3. Ocuparea efectivă a locului de cazare;
b. Studenții care NU au primit repartiție în cămin din partea facultății:
1. Prezentarea la căminul în care au fost repartizați pentru încheierea contractului de cazare;
2. Încheierea contractului și achitarea tarifului de cazare;
3. Ocuparea efectivă a locului de cazare;

Vă rugăm să respectați pașii indicați !!!!!!!!!!!!
COMISIA DE CAZARE PE UNIVERSITATE