Introdu cuvânt cheie

post

Seminar practic – pentru profesioniști din administrația centrală și locală – Rezolvarea alternativă a litigiilor de natură administrativă

Seminar practic – pentru profesioniști din administrația centrală și locală – Rezolvarea alternativă a litigiilor de natură administrativă


 

Seminar practic – pentru profesioniști din administrația centrală și locală – Rezolvarea alternativă a litigiilor de natură administrativă

Perioada: 24-25 iulie, 16:30 – 20: 30 (în ambele zile)
Locul: Facultatea de Drept ULBS, Calea Dumbrăvii nr. 34, sala 101
SCOPUL SEMINARULUI: dezvoltarea capacităţii profesionale şi a abilitaţilor necesare pentru asistența şi/sau consilierea juridică oferită persoanelor din grupurile vulnerabile în litigiile sau conflictele pe care le au cu autorităţile administraţiei publice sau cu instituţiile din sistemul judiciar
SEMINARUL se desfășoară în cadrul proiectului Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi justiţie„, cod MySMIS: 111830, coordonat de Transparency International Romania, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea ,,Babeş Bolyai” din Cluj, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Bucureşti.
LOCURI DISPONIBILE: 15
PROFILUL CANDIDAȚILOR:
(i)- personalul din cadrul instituțiilor din sistemul judiciar/ persoane angajate în instituții din cadrul sistemului judiciar
(ii)- personalul din instituții din cadrul administrației publice locale și/sau centrale, cu precădere personalul cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar
CALENDARUL ÎNSCRIERILOR
26 iunie – 10 iulie – transmitere dosare înscrieri
11 – 12 iulie – evaluare dosare
15 iulie – comunicare rezultate
Candidaţii sunt rugați să transmită şi/sau să depună următoarele documente personal (Calea Dumbrăvii nr. 34, Facultatea de Drept ULBS, Secretariat, parter) sau pe adresa de e-mail centru.documentare.sibiu@gmail.com

  1. Cerere de înscriere tip (Anexa 1 – disponibilă în atașamentul anunțului)
  2. CV – model european, în limba română;
  3. Copie după CI;
  4. Copii ale diplomelor/certificatelor. În cazul diplomelor/certificatelor emise în limba engleză/ franceză, nu este necesară traducerea lor.
  5. Acceptul instituției angajatoare a solicitantului, după caz (Anexa 2 – disponibilă în atașamentul anunțului)

***
În cazul în care candidatul va fi selectat pentru participare, va completa și Formularul de date privind participanții la acțiunile de instruire (Anexa 3 – disponibilă, spre informare, în atașamentul anunțului)
Pentru mai multe detalii vă rugăm să descărcați și să lecturați documentele atașate la prezentul anunț.

INVITATIE

DOCUMENTE INSCRIERE (ANEXE)
 

Vă mulțumim pentru interes și vă așteptăm!