Introdu cuvânt cheie

post

Centrul de documentare pentru juriști și consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri din administrație și justiție (Sibiu)

Centrul de documentare pentru juriști și consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri din administrație și justiție (Sibiu)

Centrul de documentare pentru juriști și consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri din administrație și justiție (Sibiu)

Avem plăcerea de a vă informa asupra faptului că, în cadrul proiectului Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție (cod SIPOCA/My smis: 377/111830), Centrul de documentare pentru juriști și consiliere juridică pentru victime ale abuzurilor sau neregulilor din administrația publică și din sistemul judiciar, anunțat la Atelierul de lucruNereguli și abuzuri în administrație și sistemul judiciar, din 22 noiembrie, și la Masa rotundăIdentificarea celor mai efective și eficiente moduri de asistență juridică disponibile pentru cetățenii care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrația publică și sistemul judiciar, în vederea promovării acestora , din 24 noiembrie, a fost înființat și este actualmente în activitate.

 
Un Centru de documentare pentru juriști și consiliere juridică pentru victime ale abuzurilor sau neregulilor din administrația  publică și din sistemul judiciar a fost înființat de fiecare partener în Proiect ( Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeș Bolyai”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din București), având ca lider de parteneriat Aosciația Română pentru Transparență din București (Transparency International Romania).
CENTRUL urmărește înlesnirea accesului la justiție pentru cetățeni.
În atare sens, CENTRUL propune o serie de direcții principale – interdependente – în desfășurarea misiunii asumate.
• INFORMAREA CETĂȚENILOR ȘI A SPECIALIȘTILOR DIN DOMENIUL DREPTULUI CU PRIVIRE LA SURSELE DE DOCUMENTARE ȘI ASISTENȚĂ JURIDICĂ DISPONIBILE
• ASISTENȚĂ JURIDICĂ GRATUITĂ PENTRU CETĂȚENI
Ca activitate de bază, CENTRUL își propune să ofere consiliere de specialitate cetățenilor vulnerabili, victime ale unor abuzuri din sistemul judiciar și/sau administrativ. În concret, oferă – cu titlu gratuit – asistență juridică și, după caz, îndrumare către instituțiile publice competente sau către alți actori ai dreptului îndrituiți să participe cu eficiență la rezolvarea situației conflictuale înregistrate. În acest demers, se pun la dispoziție contacte, modele de cereri, de petiții sau alte documente pre-tipizate.
• COMUNICAREA ȘI COLABORAREA CU PERSOANE CARE DESFĂȘOARĂ SAU SUNT AUTORIZATE SĂ DESFĂȘOARE ACTIVITATE JURIDICĂ ȘI CU SPECIALIȘTI ÎN DOMENIUL DREPTULUI, cu scopul de a facilita înțelegerea nevoilor grupurilor vulnerabile și de a dezvolta, în consecință, capacitatea de a lucra cu persoanele care compun respectivele grupuri. Așadar, CENTRUL prezintă disponibilitate și utilitate și pentru actorii calificați ai dreptului, elaborând răspunsuri la întrebările acestora, în vederea dobândirii și/sau dezvoltării abilităților necesare pentru eficientizarea rezolvării problematicilor juridice care implică victime ale unor abuzuri din administrație și/sau justiție. În sprijinul acestei comunicări și colaborări, se oferă acces la materialele de documentare elaborate de cercetătorii Centrului sau disponibile în cadrul Centrului, respectiv acces la baze de date din domeniul juridic.
Toate aceste activități conlucrează la:
PROMOVAREA ȘI EFICIENTIZAREA METODELOR ALTERNATIVE DE REZOLVARE ADMINISTRATIVĂ A CONFLICTELOR DINTRE ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ ȘI CETĂȚENI

CENTRUL se află în incinta Facultății de Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu; adresa: Calea Dumbrăvii 34, Sibiu 550324

Date de contact:

Experți de documentare și asistență juridică:

Sebastian Spinei sebastian.spinei@ulbsibiu.ro
Cristina Oneț cristina.onet@ulbsibiu.ro
Consultant informare: Răzvan Cosmin Roghină razvan.roghina@ulbsibiu.ro
Telefon : Mobil 0738-771244
                 Fix      0371-196565

Titlul proiectului:

Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție

Codul proiectului: SIPOCA377/Cod MySMIS:111830
Beneficiar: Transparency International Romania (Asociația Română pentru Transparență) Parteneri: Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Craiova, Universitatea „Babeș Bolyai”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din București.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.