Introdu cuvânt cheie

post

ANUNŢ IMPORTANT PRIVIND CAZAREA STUDENŢILOR  ULBS

ANUNŢ IMPORTANT PRIVIND CAZAREA STUDENŢILOR ULBS

ANUNŢ IMPORTANT PRIVIND CAZAREA STUDENŢILOR

ULBS

în anul universitar 2018 – 2019

Eliberarea contractelor de cazare şi a legitimaţiilor de cămin studenţilor ULBS care au primit repartiție pe listele finale afișate în data de 18 septembrie se va face pentru fiecare cămin în parte, pe bază de semnătură, exclusiv studenţilor solicitanţi de către ADMINISTRATORUL CĂMINULUI după următorul program:

28 septembrie între orele 9 00 – 15 00 : studenţii din anii III – VI şi studenţii masteranzi;
29 septembrie între orele 9 00 – 15 00 : studenţii din anul II;
30 septembrie între orele 9 00 – 15 00 : studenţii din anul I;

Studenții cărora li s-a repartizat un loc de cazare în căminele studențești ale ULBS conform listelor finale afișate pe site-ul universității și care nu se prezintă să – și ocupe locul până în a treia zi de cazare – 30.09.2018, ora 20 00, pierd dreptul de cazare.
Pentru desfăşurarea în condiţii optime a acţiunii de cazare vă solicităm să respectaţi această planificare.

COMISIA DE CAZARE PE UNIVERSITATE