Introdu cuvânt cheie

post

VIZITĂ DE STUDII LA STRASBOURG PENTRU STUDENȚI  28 OCT – 1 NOI 2019

VIZITĂ DE STUDII LA STRASBOURG PENTRU STUDENȚI 28 OCT – 1 NOI 2019

Vizită de studii și documentare pentru studenți

 
Obiectivul  proiectului este: aprofundarea cunoștințelor studenților și dezvoltarea interesului acestora pentru o carieră juridică și administrativă europeană în domeniul dreptului și al științelor administrative. Depășirea limitelor culturale și lingvistice existente ca urmare a interacțiunii reprezentanți ai unor instituții de renume din Europa are ca scop lărgirea orizontului profesional și adaptarea în felul acesta la piața globală a muncii. Promovarea Universității Lucian Blaga din Sibiu la nivel European va fi un obiectiv indirect dar cu siguranță indeplinit.
Grupul ţintă  este reprezentat de 30 de studenti înmatriculați în Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept, studii universitare de licență sau masterat.
Criteriile de selecție a studenților/masteranzilor din grupul țintă sunt următoarele:

  1. Candidatul este student (anul universitar 2019/2020) în anul II sau III de studiu (Programul de studii: Administrație publică), respectiv anul II, III SAU IV de studiu (Proramul de studii: Drept) la ciclul de Licență, respectiv primul an sau al II lea de studiu la ciclul de Masterat.
  2. Participarea studentului sau masterandului la probele științifice sau sportive din cadrul Competiției Naționale Hexagonul Facultăților de Drept desfășurat în anul universitar 2018/2019
  3. Media obținută, de candidați, la învătătură în anului universitar 2018/2019. În caz de medii egale, criteriul de departajare va fi media din anul universitar 2017/2018 sau media examenului de admitere pentru studenții care au fost inmatriculați în anul universitar 2017/2018.

Dosarul de candidatură se va depune la Decanatul Facultății de Drept în perioada 7 oct 2019-11 oct 2019, și  va cuprinde:

  • Cererea de înscriere în grupul țintă
  • Copie Carte de identitate
  • Adeverință de la secretariatul Facultății în care să se specifice media obținută de student/masterand în anul universitar 2018/2019
  • Adeverință de la secretariatul Facultății în care să se specifice participarea în cadrul Competiției Naționale Hexagonul Facultăților de Drept desfășurat în anul universitar 2018/2019.

Selecția studenților va avea loc în data de 14 octombrie 2019.
Comisia de selecție:
Decan – Conf. Univ. dr. Daiana Vesmaș
Lector univ. dr. Emanuel Tăvală
Lector univ. dr. Andreea Dragomir
Comisia de contestație:
Prodecan – Conf. Univ. dr. Sebastian Spinei
În cazul în care Comisia de selecție consideră necesar și oportun poate impune un anumit număr de studenți selectați, după criteriile mai sus numite (egal și nediscriminatoriu), pentru fiecare an de studiu vizat pentru constituirea unui grup țintă eterogen din punct de vedere al etapei de parcurgere a curriculei școlare universitare.
Rezultatele inițiale ale selecției vor fi afișate la sediul Facultății și publicate pe site-ul Facultății de Drept în data de 14 octombrie 2019.
Perioadă contestații: 24 ore de la afișare
Rezultatele finale ale selecției vor fi afișate sediul Facultății și publicate pe site-ul Facultății de Drept în data de 16 octombrie 2019.
Confirmarea participării studenților selectați se va face în perioada 16-17 octombrie 2019 (orele 9-13 Decanat) prin completarea unui formular specific.
Calendar sinteticSelecție dosare-
7– 11 oct. 2019  – Inscrieri
14 oct. 2019- Selecția dosarelor
15 oct. 2019– Contestații
16 oct. 2019 – Rezultatele finale ale selecției
16-17 oct. 2019 – Confirmare participare
 

28 octombrie 2019 – Sibiu-
Plecare pe ruta Sibiu-Viena (aproximativ 800 km)
(ora, locația și alte detalii legate de plecare se vor prezenta studenților în cuprinsul Ghidului de vizită)
29 octombrie 2019 – Viena-
Activitate Oportunitate pentru student Relevanţa în cadrul studiilor
Sosire la Viena
Primire la Ambasada României din Austria de către ES Dl. Bogdan Mazuru, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Republica Austria
-Prezentarea istoriei relaţiilor diplomatice dintre cele două ţări
-Ce înseamnă reprezentarea la cel mai înalt nivel a României?
Aplicabilitate în zona Dreptului european, Istoriei Dreptului, Dreptului comparat, Dreptului consular şi diplomatic etc
Întâlnire cu Doamna Emilia Mazuru, Prim Colaborator al Ambasadorului României pe lângă instituţiile internaţionale din Viena -Ce înseamnă acest gen de reprezentare?
-Care e relevanţa?
Aplicabilitate în zona Dreptului european, a dreptului comunitar al afacerilor, a dreptului comerţului internaţional etc
Vizitarea cabinetului de avocatură al Dlui Adrian Constantin Niţu, primul cabinet de avocatură al unui român din Viena deschis după Primul Război Mondial -Descrierea şi prezentarea sistemului de învăţământ juridic austriac
-Descrierea şi prezentarea sistemului de drept austriac
Aplicabilitate în zona dreptului comparat, a istoriei dreptului, a dreptului european, a dreptului procesual etc
Vizitarea Hofburg cu sediul temporar al Parlamentului Austriei, a Palatului de Justiţie (Schmerlingpl. 10-11, 1010 Wien) şi a Facultăţii de Drept a Universităţii din Viena -Vizitarea facultăţii de drept şi a Bibliotecii (Schenkenstrasse) prin bunăvoinţa Prof. Dr. Wolfgang Wieshaider sau a unui delegat Aplicabilitate în zona dreptului comparat, a istoriei dreptului, a dreptului european, a dreptului procesual
Schimb de bune practice universitare atât pentru student cât și pentru cadrele didactice
Cazare Viena şi timp liber Asimilarea valorilor sociale, culturale și civice europene.
(obiectiv interdisciplinar aplicat)

30 octombrie 2019 – Viena- Kufstein – Strasbourg-

Plecare spre Strasbourg (aproximativ 800 km)
(ora, locația și alte detalii legate de plecăre se vor prezenta studenților în cuprinsul Ghidului de vizită)
Oprire la închisoarea de la Kufstein
 
Vizitarea locaţiei unde ardelenii care au cerut drepturi pentru naţiune şi-au găsit sfârşitul Aplicabilitate în zona istoriei dreptului şi a culturii juridice
Cazare la Strasbourg
(detalii în cuprinsul Ghidului de vizită)

30 octombrie 2019 – Strasbourg-

Vizitarea Curţii Europene a Drepturilor Omului. Întâlnire cu Dl. Vincent de Gaetano, judecătorul Maltei la CEDO şi eventual cu alţii magistrate -Organizare, functionare și competențe CEDO Aplicabilitate în zona dreptului comparat, a istoriei dreptului, a dreptului european, a protecției drepturilor omului etc
Vizitarea oraşului – Ceasul Astronomic al Catedralei Notre Dame din Strasbourg și altele Asimilarea valorilor sociale, culturale și civice europene.
(obiectiv interdisciplinar aplicat)
Cazare la Strasbourg
(detalii în cuprinsul Ghidului de vizită)

31 octombrie 2019 – Strasbourg-

Vizitarea sediului Parlamentului European şi a Consiliului Europei (Palatul Europei din Strasbourg) -Organizare, functionare și competențe PE și Consiliul Europei
De luat legătura cu parlamentarii Nicu Ştefănuţă şi/sau Rareş Bogdan
Aplicabilitate în zona dreptului comparat, a istoriei dreptului, a dreptului european, a protecției drepturilor omului etc
Plecare pe ruta Strasbourg – Sibiu (aproximativ 1650 km)
(ora, locația și alte detalii legate de plecăre se vor prezenta studenților în cuprinsul Ghidului de vizită)
1 noiembrie 2019 – Sibiu –

 

Va așteptăm cu drag!