Introdu cuvânt cheie

post

Selectie studenti ERASMUS UE si Non UE

Selectie studenti ERASMUS UE si Non UE

Prezenta adresă aduce la cunoștiință posibilitatea de aplicare pentru o mobilitate de studiu, în cadrul programului Erasmus+ axa KA107 cu țările partenere din afara Uniunii Europene, precum Armenia, Cambodia, Filipine, Haiti, Indonezia, Moldova, Serbia, Ucraina, Iordania sau Israel, țări pentru care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a primit finanțare, pentru anii academici 2018-2019, 2019-2020.
Termenul limită până la care aceste mobilități se pot efectua este 31.07.2020.
SELECȚIA STUDENȚILOR
Pentru mobilitățile cu țările partenere, comisia de selecţie se va constitui la nivel instituțional central și va fi formată din cel puţin trei membri, independenţi instituţional (de la facultăţi/departamente diferite), care vor semna o declaraţie de evitare a conflictului de interese. Comisia va fi constituită printr-o Decizie internă a universităţii, semnată şi aprobată în şedinţă de Consiliu de Administrație, în care se vor stabili şi atribuţiile membrilor acesteia.
Dosarele de candidatură pentru selecţia studenților trebuie să cuprindă:

  • Formular de candidatură (anexat)
  • CV Europass
  • Scrisoare de intenţie/motivație
  • Rezultate academice (Foaia matricola)
  • Atestat limbă străină / Recomandare profesor de limbă străină

Observaţie. În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germana pentru viitorii studenți Erasmus+ in vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere al limbii respective. Înscrierile pentru testara lingvistică se realizează până în data de 6 noiembrie 2018, trimițând un e-mail către Monica Cojocaru (monica.cojocaru@ulbsibiu.ro)  în care să menţioneze limba pentru care studentul dorește să fie testat, informațiile cu privire la data și ora de desfăsurare a testării urmând să fie comunicate ulterior.
Dosarele de candidatură pentru selecția studenților se depun la Serviciul de Relații Internaționale și Programe Comunitare, Bvd. Victoriei nr. 10 (clădirea Rectoratului).
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția studenților este 25.03.2019. Mobilitățile de studiu se vor desfășura în anul academic 2019-2020, semestrul 1 sau 2.
Anexăm la prezenta adresă:
Anexa1. Formular de candidatură pentru studenți
Anexa 4. Locuri disponibile pentru mobilități de studiu
Vă rugăm să respectaţi cerinţele prezentei adrese, datele de depunere a documentelor şi să utilizaţi formularele standardizate din Anexe.
Prezenta adresă aduce la cunoștiință posibilitatea de aplicare pentru o mobilitate de studiu, în cadrul programului Erasmus+ axa KA107 cu țările partenere din afara Uniunii Europene, precum Armenia, Cambodia, Filipine, Haiti, Indonezia, Moldova, Serbia, Ucraina, Iordania sau Israel, țări pentru care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a primit finanțare, pentru anii academici 2018-2019, 2019-2020.
Termenul limită până la care aceste mobilități se pot efectua este 31.07.2020.
SELECȚIA STUDENȚILOR
Pentru mobilitățile cu țările partenere, comisia de selecţie se va constitui la nivel instituțional central și va fi formată din cel puţin trei membri, independenţi instituţional (de la facultăţi/departamente diferite), care vor semna o declaraţie de evitare a conflictului de interese. Comisia va fi constituită printr-o Decizie internă a universităţii, semnată şi aprobată în şedinţă de Consiliu de Administrație, în care se vor stabili şi atribuţiile membrilor acesteia.
Dosarele de candidatură pentru selecţia studenților trebuie să cuprindă:

  • Formular de candidatură (anexat)
  • CV Europass
  • Scrisoare de intenţie/motivație
  • Rezultate academice (Foaia matricola)
  • Atestat limbă străină / Recomandare profesor de limbă străină

Observaţie. În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germana pentru viitorii studenți Erasmus+ in vederea obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere al limbii respective. Înscrierile pentru testara lingvistică se realizează până în data de 6 noiembrie 2018, trimițând un e-mail către Monica Cojocaru (monica.cojocaru@ulbsibiu.ro)  în care să menţioneze limba pentru care studentul dorește să fie testat, informațiile cu privire la data și ora de desfăsurare a testării urmând să fie comunicate ulterior.
Dosarele de candidatură pentru selecția studenților se depun la Serviciul de Relații Internaționale și Programe Comunitare, Bvd. Victoriei nr. 10 (clădirea Rectoratului).
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția studenților este 25.03.2019. Mobilitățile de studiu se vor desfășura în anul academic 2019-2020, semestrul 1 sau 2.
Anexăm la prezenta adresă:
Anexa1. Formular de candidatură pentru studenți
Anexa 4. Locuri disponibile pentru mobilități de studiu
Vă rugăm să respectaţi cerinţele prezentei adrese, datele de depunere a documentelor şi să utilizaţi formularele standardizate din Anexe.