Introdu cuvânt cheie

post

Depunerea cererilor de redistribuire – cazare camin

Depunerea cererilor de redistribuire – cazare camin

Depunerea cererilor de redistribuire
se face in perioada 28.09. 2018- 30.09.2018

A. studentii care au primit un loc de cazare in camin, altul decat cel solicitat la prima optiune depun cererile de redistribuire la adresa:
https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2

se face in perioada 28.09. 2018 ora 00.00 – 30.09.2018- ora 15.00

B. studentii care nu au primit un loc de cazare in caminele studentesti conform listelor afisate pe site -ul universitatii depun cererile de redistribuire la Cantina Studenteasca de pe Bulevardul Victoriei nr.31, intre orele 09- 15.
Cererile de cazare (se descarca de pe http://dga.ulbsibiu.ro/documente/) vor fi insotite de adeverinta eliberata de catre secretariatul facultatii la care studentul studiaza. Pe adeverinta va fi mentionata (conform art.17 din Regulamentul privind cazarea in caminele studentesti):
 media ponderata obtinuta in anul universitar curent pentru studentii
integralisti;
 media obtinuta la examenul de admitere pentru studentii admisi in anul I;
 "suma credite" pentru studentii neintegralisti precum si calitatea de student
bursier sau nebursier.

In data de 01.10.2018 dupa ora 15.00 se afișeaza lista cu studenții care au primit cazare la redistribuire la adresa:
http://dga.ulbsibiu.ro/repartitie-camine/
COMISIA DE CAZARE PE UNIVERSITATE