Introdu cuvânt cheie

post

Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale inovatoare

Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale inovatoare

Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu derulează în perioada 24 iunie 2019 – 23 iunie 2021 proiectul  „Acces şi echitate în universităţi. Demersuri antreprenoriale inovatoare pentru studenţi şi cadre didactice”.

ÎNSCRIERILE SE FAC LA DECANAT, ETAJ 1, CAMERA 112

În valoare de 6.673.605,90 lei, proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Componenta 379 Bursă Student Antreprenor – Măsură activă pentru creşterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă – Regiuni mai puţin dezvoltate, Axa Prioritară 6 Educaţie şi competențe, Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10. Obiectivul general al proiectului vizează creşterea calităţii, eficienţei şi accesului la învăţământul superior, în corelare cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice, prin dezvoltarea unui program integrat de oferte educaţionale inovative şi atractive, resurse de învăţare moderne şi flexibile, perfecţionarea personalului didactic şi susţinerea studenţilor proveniţi din grupuri vulnerabile.

Principalele beneficii oferite de acest proiect constau în:

 • 445 studenți, dintre care 320 studenți care provin din grupuri vulnerabile, participanți la servicii de consiliere profesională și orientare în carieră
 • stimulente în sumă forfetară lunară în valoare de maxim 300 de lei/lună, pe parcursul ultimelor 3 semestre de studii la licenţă pentru 320 de studenţi din cele două universităţi partenere
 • perfecţionarea a 80 de cadre didactice din cele două universităţi prin parcurgerea unui program de formare dedicat personalului didactic universitar
 • stagii naționale de schimb de bune practici pentru 20 cadre didactice
 • sesiuni de tutoriat pentru 200 de studenţi
 • consiliere academică (individuală şi de grup) pentru studenţi
 • participarea studenţilor la ofertele de studii Competenţe avansate de antreprenoriatJustiție enviromentală și Starea de bine la locul de muncă
 • 320 planuri de afaceri/sustenabilitate poststudii în domeniul studiilor de licență realizate de beneficiari ai burselor student antreprenor
 • 800 de elevi participanți în campanii de conștientizare”Prețuiește educația”
 • 100 de elevi participanți în două școli de vară

De avantajele acestui proiect pot beneficia următoarele categorii de persoane:

 • studenţi din învăţământul terţiar universitar, în special cei care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populaţia romă, cei din mediul rural şi studenţi netradiţionali;
 • personal didactic din învăţământul superior şi personal implicat în dezvoltarea de programe de studii din învăţământul terţiar universitar;
 • elevi de liceu din judeţele regiunii Vest, Centru și Sud-Vest în care va fi implementat proiectul.

 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Sursa : ULBS