Introdu cuvânt cheie

post

CENTRUL CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

CENTRUL CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

MISIUNEA Centrului Consiliere şi Orientare în Carieră

Misiunea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră este de a oferi in- formare, orientare și consiliere studenților ULBS, absolvenților proprii şi elevilor din anii terminali de liceu, de a dezvolta relaţii funcţionale cu facultăţile şi departamentele din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi relaţii de colaborare cu centre simi- lare din alte universităţi, AJOFM-uri, anga- jatori, foruri naţionale şi internaţionale de specialitate şi de a dezvolta parteneriate cu unități de învățământ preuniversitar
OBIECTIVELE Centrului Consiliere şi Orientare în Carieră

  • Orientarea și consilierea studenților şi elevilor astfel încât aceștia să fie capabili să își poată planifica și gestiona în mod optim propriul traseu educațional;
  • Participarea la reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale, de orientare în carieră precum și de adaptarea la mediul universitar;
  • Facilitarea relației dintre studenți și piața muncii, astfel încât aceștia să cunoască nevoile și provocările reale ale pieței muncii;
  • Creşterea angajabilităţii studenţilor în do- meniile de studiu absolvite.