Introdu cuvânt cheie

Master

PLAN ÎNVĂȚĂMÂNT

Planuri de învățământ pe specializări

ORAR

Programarea orelor pentru studenții Facultății de Drept

TEMATICĂ DISERTAȚIE

Tematici disertație și lucrări masterat

REGULAMENTE

Regulamente burse, cazări pentru studenți

Program secretariat

LUNI- VINERI 09-14

Persoana de contact:

Mihaela LUNCA mihaela.lunca@ulbsibiu.ro

Facultatea de Drept
SIBIU ADRESA: Calea Dumbrăvii nr. 34, jud. Sibiu, cod poştal 550324 tel. 0269 233924
CONT: RO 98 TREZ 57620F330500XXXX TREZORERIA SIBIU CUI 4480173