Introdu cuvânt cheie

Master

PLAN ÎNVĂȚĂMÂNT

Planuri de învățământ pe specializări

ORAR

Programarea orelor pentru studenții Facultății de Drept

TEMATICĂ DISERTAȚIE

Tematici disertație și lucrări masterat

REGULAMENTE

Regulamente burse, cazări pentru studenți

Program secretariat

LUNI- JOI 13-15; VINERI 13-14

Persoana de contact:

Secretar Sef Oxana PANCU

Facultatea de Drept
SIBIU ADRESA: Calea Dumbrăvii nr. 34, jud. Sibiu, cod poştal 550324 
CONT: RO 98 TREZ 57620F330500XXXX TREZORERIA SIBIU CUI 4480173