Introdu cuvânt cheie

Licență

ORAR

Programarea orelor pentru studenții Facultății de Drept

PLAN ÎNVĂȚĂMÂNT

Planuri de învățământ pe specializări

EXAMEN DE LICENȚĂ

Tematici și subiecte licență IF

REGULAMENTE

Regulamente burse, cazări pentru studenți

Program secretariat

LUNI- VINERI 09-14

Persoana de contact:

Specializarea DREPT :

Octavia SMERICESCU (octavia.smericescu@ulbsibiu.ro) & Dana BRATU (dana.bratu@ulbsibiu.ro)

Specializarea ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ :

Anca BURCHEA  (anca-teodora.burchea@ulbsibiu.ro)

Facultatea de Drept
SIBIU ADRESA: Calea Dumbrăvii nr. 34, jud. Sibiu, cod poştal 550324 tel. 0269 233924
CONT: RO 98 TREZ 57620F330500XXXX TREZORERIA SIBIU CUI 4480173