Introdu cuvânt cheie

Blog

Burse sociale semestrul I

Burse sociale semestrul I

Dosarul de bursă socială trebuie să cuprindă: Cerere de acordare a bursei sociale Acte doveditoare pentru stabilirea numărului membrilor de familie: copie certificat naştere solicitant; copie certificat naştere (fraţi, surori); copie acte de indentitate (părinţi); copie certificat de căsătorie (părinţi); copie după sentinţa de divorţ (dacă este cazul); copie certificat de deces (dacă este cazul); […]