Introdu cuvânt cheie

Blog

HCF 2017

HCF 2017

HOTĂRÂRI CONSILIU FACULTATE 2017 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 [...]