Introdu cuvânt cheie

Blog

Liste cazare 7 septembrie 2022 (actualizare)

Liste cazare 7 septembrie 2022 (actualizare)

Lista finală de cazare va fi afișată după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor și după completarea locurilor aflate la dispoziția Facultății de Drept cu studenții care se regăsesc in lista de așteptare. Lista cazare Drept - finala dupa glisari Lista cazare Drept - dupa confirmari Lista cazare Drept - 7 septembrie 2022 Lista asteptare [...]
HCF 2018

HCF 2018

HOTĂRÂRI CONSILIU FACULTATE 2018 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului. Consiliul Facultăţii emite hotărâri adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul total de [...]
HCF 2017

HCF 2017

HOTĂRÂRI CONSILIU FACULTATE 2017 Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului. Consiliul Facultăţii emite hotărâri adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul total de [...]